Cílem bude rámcově představit principy metodiky SUMP 2.0, a to ze dvou úhlů pohledů. Pomocí tzv. „mrtvé vody“, aneb co říká „metodika“ a prostřednictvím tzv. „živé vody“, aneb jak se metodika může promítnout do konkrétních opatření. Prezentace nepůjdou do detailu, neboť o to se postarají navazující bloky. Dalším cílem je upozornit na fakt, že Koncepce městské a aktivní mobility počítá s implementací doporučujících metodik a SUMP 2.0 je jedna z nich.

Jaroslav Martinek: Metodika SUMP 2.0 - teorie

Absolvent Stavební fakulty VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, silniční a městské dopravní inženýrství. V letech 1993-1997 pracoval na městském úřadě v Olomouci, v letech 1997 - 2018 pracoval v Centru dopravního výzkumu, v.v.i.. Od roku 2013 je Jednatelem spolku Partnerství pro městskou mobilitu a od roku pracuje také na částečný úvazek na FD ČVUT v Praze. V roce 2009 jej jmenoval minsitr dopravy Gustav Slamečka národním cyklokoordinátorem, což se jednalo o čestnou funkci. Nyní se zaměřuje na popularizaci udržitelné městské mobility v České republice.>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Metodika se ale vrací ke zkratce SUMP, odvozená od prvních písmem anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického, do českého jazyka se totiž ztratila pointa plánování. Zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo Plán, tak v anglickém je slovo Sustainable - neboli "Udržitelné".  jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární. A přitom by stačilo tak málo. Vidět v SUMP a ve slově Sustainable plánování pro města, ve kterých naše děti i jejich děti budou chtít žít. Zjednodušeně. Samotná metodika má jen  30 stránek, ale na ni navazují tři obsáhlé přílohy: 1) SUMP jako strategický plán a proces; 2) SUMP jako Komunikační plán; 3) SUMP jako realizace konkrétních opatření.

Představení metodiky SUMP 2.0. - metodika a její přílohy.

 

Květoslav Syrový: Metodika SUMP 2.0. - praxe

Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb. Narozen 1979 v Třebíči. Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Třebíči – obor pozemní stavby (1997), ČVUT v Praze Fakultu stavební v oboru Inženýrství životního prostředí - vliv staveb na životní prostředí (2005). Praxe: v oboru dopravy v kontextu územního plánování 2001–2011 ve spol. Dopravní a inženýrské projekty (DIPRO, s.r.o.), od 2011 jako samostatný projektant a konzultant. Od 2007 člen cyklokomise hl. m. Prahy, 2018/2019 místopředseda dopravní komise MČ Praha 1. V roce 2019 založil společnost Syrový – dopravní ateliér, s.r.o. Zabývá se komplexními úpravami veřejného prostoru od plánování až po prováděcí dokumentace. Specializuje se na bezpečné cesty do školy (spolupráce s Pěšky městem, z.s.), přípravu infrastruktury pro cyklisty, dopravní terminály. Cílem je vyvážená mobilita vždy v celém území. Podílel se na rozvoji české cyklolegislativy.


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Prezentace je postavená na myšlence Václava Havla: „Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."