6. - 7. 12. 2022.
Národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“

       

Konference “Cyklodoprava a cykloturistika 2022”, pořádaná společně Královéhradeckým krajem, Spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.Partnerství, o.p.s. a městem Jičín, proběhla v Jičíně v termínu 6. – 7. prosince 2022.

 

 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ 

místo: Jičín, Biograf Český Ráj, 17. listopadu 47 (mapy.cz)
datum: 6.–7. 12. 2022

  

   

 

Je to už 30 let, co vyšla publikace Rozvoj cyklistické dopravy v ČR – I. díl. Musíme uznat, že od té doby ušlo Česko v podpoře cyklistiky kus cesty a ve srovnání s celou Evropou si nevedeme zas až tak špatně. Pamatujete? V roce 1996 byla navržena první síť cyklotras ČR. Dnes máme vyznačeno kolem 40000 km. V roce 2000 proběhla v Pardubicích první národní cyklokonference.   V roce 2001 byl zřízen Státní fond dopravní infrastruktury, který počítal i s výstavbou cyklostezek. Dnes jich máme přes 4500 km. V roce 2002 jsme začali čerpat finance na cyklostezky z evropských fondů. Tenkrát to byl program PHARE. V roce 2004 vznikla první Cyklostrategie. V roce 2009 byla ustanovena funkce národního cyklokoordinátora. V roce 2012 na semináři nám v Pardubicích profesor Ahrens z Technické univerzity v Drážďanech poprvé vysvětlil, že podpora cyklistické dopravy by se neměla řešit izolovaně, ale jako součást celkové městské mobility. V roce 2017 se poprvé objevuje značka CityChangers, která je spojena s propagací městské mobility. V roce 2021 byla schválena Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 a vznikla CykloVize 2030.

Cykloturistika, coby šetrná forma cestovního ruchu, je v Evropě i v Česku trvale rostoucím segmentem aktivní turistiky s velkým ekonomickým dopadem a v tuzemsku i nevyužitým potenciálem. Česko má velký potenciál stát se vedle Německa, Rakouska či Francie jednou z evropských TOP cykloturistických destinací. Těží z geografické polohy ve středu Evropy i z rozmanitého reliéfu krajiny s lákavým mixem turisticky oblíbených říčních stezek, MTB areálů a tematických terénních stezek. K oblibě tuzemské cykloturistiky přispívá také hustá síť značených cyklotras, dobrá dopravní dostupnost a přímé sousedství s největším trhem cykloturistiky – Německem. Klíčovým faktorem úspěchu je také existence několika funkčních TOP cykloproduktů (i přeshraničních), které v souhrnu tvoří nabídku dálkových páteřních cyklotras ČR. Těmi jsou zejména říční cyklotrasy, české úseky tras EuroVelo a tematické stezky Greenways a další. Lidé během pandemie dokonce začali více jezdit na kole, což potvrzují i data z automatických sčítačů návštěvníků cyklostezek, veřejně prezentovaná na www.mereninavstevnosti.cz.
 
Cílem konference byla výměna a sdílení zkušeností a podpora rozvoje cyklistiky a cykloturistiky. Stovka účastníků konference se pokusila odpovědět na otázku: Kam dále budeš kráčet, Česko, v podpoře cyklistické dopravy a cykloturistiky?

  

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ:

(Prezentace jsou ke stažení v následujících odkazech)

 

6. 12. 2022

Budoucnost cyklodopravy” - Infrastruktura a značení

Registrace od 10:00 – 10:30

Úvod:

  • Jan Malý, starosta města Jičín
  • Adam Valenta, radní pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje

  

10:30 – 13:30

 

13:30 – 14:30 – oběd

 

14:30 – 16:00: Prezentace vybraných projektů 

19:00 Večeře

  

7. 12. 2022

„Cykloturistické produkty, služby a marketing”

09:00 – 09:30

  • Ing. Jaroslav Martinek, představení projektu DCP

09:30 – 10:00

  • Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
  • Ing. Jaroslav Martinek, DCP - Cost Benefit Analýza cyklotras
  • Cykloturistika na dálkových trasách v ČR a v zahraničí

10:00 – 11:00

11:00 – 11:30 – přestávka

11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

  • Nabídka služeb pro cykloturisty

13:30 oběd a odjezd

  

PRAKTICKÉ INFORMACE

Tipy na ubytování:

Hotel restart: Mezi lety 2010 a 2018 proběhla generální rekonstrukce budovy hotelu a majitelé pojmenovali svůj nový projekt příznačně "hotel restart". Hotel má velké sportovní zázemí a nabízí také půjčovnu kol.

Hotel Tammel: Hotel nabízí 45 pokojů ve dvou, terasou propojených budovách, bazén se slanou vodou z mořské soli, konferenční a přednáškové sály, restauraci a bar na místě zvaném Tamlovka. Hotel byl uveden do provozu v r. 2019. Zázemí dvou konferenčních sálů nabízí nejmodernější vybavení, celkem až pro 280 osob.

Hotel U Krále & Apartmány*** certifikovaný hotel Cyklisté vítáni v centru Jičína, kapacita 29 lůžek + 1 apartman pro 4 osoby.

Na setkání se těší za celý organizační tým

Jaroslav Martinek Daniel Mourek
národní cyklokoordinátor ČR koordinátor dálkových cyklotras a aktivní mobility
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Partnerství o.p.s

 

Modul: Akce