Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Skotové více chodí a co Češi?

24. 10. 2019

Zase se jednou potvrdilo, že v Česku nemáme k dispozici dostatek kvalitních dat v časové ose. Kdyby byla, pak by se mohla srovnávat stejněm, jako například ve Skotsku. U nás nejsou, takže jen můžeme odhadovat, že podobné trendy jako ve Skotsku jsou i v Česku, nebo ne? A v níže uvedené zprávě nás zaujala ještě jedna informace. Skotská veřejnost byla vyzvána, aby se vyjádřila k připravované Národní dopravní strategii. Bude stejně vyzvána i ta česká?

Originální zpráva: Skotové dělají něco pro zdraví

Podle našeho posledního průzkumu dnes Skotové chodí pěšky víc než před pěti lety

42 % respondentů v našem posledním průzkumu uvedlo, že z různých důvodů zařazují v současnosti chůzi do svého života častěji než dřív, například z důvodů zdravotních nebo kvůli změněné životní situaci (víc času, stěhování do jiného bydliště).

55 % dospělých osob ve Skotsku uvádí, že chodí pěšky denně, 26 % několikrát týdně.

Skotská veřejnost byla vyzvána, aby se do 23. října vyjádřila k připravované Národní dopravní strategii, která je vizí organizace Transport Scotland pro reformu dopravního systému, ochranu klimatu a vyšší kvalitu života.

Když měli respondenti uvést, co rozhodovalo o tom, zda se přestěhují na určité místo, vhodná docházková vzdálenost do místních obchodů a na další důležitá místa se ukázala být důležitější než pohodlná cesta autem.

Pro 64 % osob bylo neméně důležité, aby jejich bydliště bylo v docházkové vzdálenosti od zastávky pravidelné autobusové linky.

Ian Findlay z Paths for All:

 „Náš průzkum odhaluje zajímavé poznatky o vlivu veřejné dopravy na rostoucí podíl dopravy pěší. Rovněž naznačuje, že lidé by chtěli být aktivnější i v rámci dopravy, jsou však před nimi určité překážky, které je třeba překonat.“

Podle průzkumu 55 % dospělých ve Skotsku během minulého měsíce zvolilo chůzi jako dopravu k zastávce veřejné dopravy.

Nejčastější motivací k chůzi jsou ovšem stále volný čas a fyzická aktivita. Pokud však lidé považovali chůzi za formu aktivní dopravy, a ne volnočasovou aktivitu, jen 15 % uvedlo, že jsou ochotni jít pěšky i delší dobu než 20 minut.

7 % respondentů chodí pěšky méně než jednou týdně a 2 % nechodí vůbec. Důvody nejčastěji uváděné v těchto dvou skupinách jsou zdravotní problémy, zdravotní postižení a vlastnictví osobního auta.

Ian Findlay:

„V uplynulých pěti letech, kdy usilujeme o zdravější a spokojenější Skotsko, jsme udělali velký pokrok.

Věříme, že Skotsko má možnost stát se jedním z předních světových lídrů v oblasti podpory pěší dopravy. K dosažení tohoto cíle má přispět i Národní dopravní strategie, která odráží kulturu naší země.

Jednou z klíčových priorit je dostat mnohem víc lidí ven z jejich aut na nohy, na jízdní kola nebo do prostředků veřejné dopravy.

Reakce veřejnosti a její participace jsou zcela zásadní k tomu, aby celá strategie byla realistická a dosažitelná.“

Cílem Národní dopravní strategie Skotska je udržitelný, inkluzivní a dostupný dopravní systém.

Zdroj: https://www.pathsforall.org.uk/news/news-post/scots-take-steps-to-better-health

Datum zveřejnení: 14. 10. 2019

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)