Dovednosti

Dovednost (angl. skill) je učením a praxí získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. Jinými slovy jde o vlastnost živého objektu, která vyjadřuje jeho schopnosti. Zdroj: Wikipedie

Proč hovoříme o dovednostech? Zkušenosti ze stávajícího plánu udržitelné městské mobility (SUMP 1.0.) ukázaly, že v průběhu let 2013 - 2019 byla vyškolena řada odborníků, úředníků. Ale co z toho? Vrátili se do svých měst a místo toho, aby je dokázali uplatnit, tak narazili. Proč? Jednak předběhli svou dobu, ale také proto, že byli osamoceni. jaké doporučení plyne pro novou metodiku SUMP 2.0.?

Každé město by mělo na začátku celého procesu přijít s výkladem, či definicí, co pro něj představuje Plán udržitelné městské mobility a jak mu mají rozumět místní obyvatelé. Klidně za definici se mohou považovat zásady dopravní politiky města, pokud jsou v souladu s SUMP 2.0. Délka textu by neměla překročit dvě stránky.

Prvních pět lekcí metodiky SUMP 2.0. tak poskytují náměty, jak mohou města uchopit svou cestu k defiinici Plánu udržitelné městské mobility, k SUMP 2.0.

V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Městům se doporučuje, aby se vrátila je zkratce SUMP, odvozená od prvních písmem anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického, do českého jazyka se totiž ztratila pointa plánování. Zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo Plán, tak v anglickém je slovo Sustainable - neboli "Udržitelné".  jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární. A přitom by stačilo tak málo. Vidět v SUMP a ve slově Sustainable plánování pro města, ve kterých naše děti i jejich děti budou chtít žít. Mimo jiné, o tom také byla přednáška rakouského odborníka na SUMP Roberta Pressla, které zazněla na konferenci na MD v Praze dne 12. 11. 2019.

Takže námět metodiky SUMP 2.0. pro města spočívá v tom, že města se mohou inspirovat čtyřmi písmenky S. U. M. P. a to v pěti oblastech, lekcích, z pěti úhlů pohledu.

S. (sustainable)

U. (urban)

M. (mobility)

P. (plan)


Doporučení: Je dobré, aby každý SUMP začal seminářem pro místní politiky a úředníky, kterým budou představeny základní myšlenky SUMP. Bez úvodního semináře pravděpodobně nikdo nepochopí, o čem celý proces je. Nelze učit a vzdělávat stále stejné odborníky. Je potřeba jít do měst, kde se nový SUMP bude aktualizovat, či zpracovávat.

Nový SUMP 2.0. nemůže být zapsán někde na papíře, jako seznam povinností, nýbrž má v klíčových politicích a úřednících působit zevnitř, doslova z nitra. V češtině máme přísloví: "Co na srdci, to na jazyku." Když je člověk něčeho plný, ani se nemusí snažit a okolí stejně pozná, co je pro něj nejdůležitější. Neodmyslitelnou součástí SUMP je komunikační strategie. Teorie bude součástí metodiky SUMP 2.0., ale jednu věc metodika nenaučí. „Leadrem“ jakékoliv komunikace je vždy politik, který danému tématu věří, aneb "Co na srdci, to na jazyku." 

Metodika SUMP 2.0. nechce dávat žádný jednoduchý návod, aneb "udělej těchto 12 kroků a máš SUMP 2.0.", nechce prioritně popisovat nějaké mechanismy. SUMP 2.0. chce, aby klíčové lidé začali brát myšlenky SUMP 2.0. vážně a dokázali je implementovat ve svých městech, aby svůj SUMP 2.0. brali za svou výsadu, přednost, nikoliv za povinnost.


Podle toho, jaké dovednosti si přisvojí klíčoví lidé na městech, podle toho bude vypadat SUMP