Aktivita 1.3. Zajistit politickou a institucionální angažovanost

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy. Jak je to myšleno?

 1. Je třeba provést analýzu stávající strategie města, nakolik koresponduje s myšlenkami SUMP 2.0. V ideálním scénáři nebude nutné, aby místní SUMP 2.0. stanovoval nové vize a nové strategické cíle, když už je má definováno ve svém vyšším strategickém plánu. To se například stalo v Uherském Hradišti, které má velmi kvalitně zpracován část doprava a mobilita ve strategii města (viz. příloha), ale zpracovatel SUMP se snažil městu vnutit nové strategické cíle. Pochopitelně s ním město rozvázalo smlouvu.
 2. Druhým příkladem může být město Tišnov. Zde se pro změnu provedla analýza strategického plánu pomoci metody evropského projektu SUMP-Up. Jedná se o další nástroj, který má pomoci městu upřesnit si své vstupní informace ve vztahu ke strategickému plánování.
 3. Každopádně se doporučuje, aby každé město si na začátku stanovilo své teze, které vymezují plánování dopravy a mobility ve městě. K tomu slouží sekce "Dovednosti", na základě které si každé město stanoví svůj pohled na danou problematiku. 
 4. Výsledkem je, že město si může dovolit v zadávacích podmínkách pro externí firmu již definovat své strategické cíle, které se jen budou upřesňovat.

Poznámka: pokud v další části procesu zpracování SUMP 2.0. se hovoří o návrhu strategických cílů a opatření, pak se jedná o upřesnění úvodních tezí, které jsou definovány v této části.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Příklady strategií měst s vazbou na SUMP 2.0.

Strategie_UH.pdf (1.2 MB)
Doporuceni_Tisnov_SUMP_UP.pdf (725 kB)

Nicméně není to jen o samotném strategickém plánu. Je to o angažovaném politikovi (politicích), který bude dána prosazovat a bude za ním stát. Praxe ukazuje, že existuje řada velmi kvalitně zpracovaných strategických dokumentů, ale chybí jejich proveditelnost. Při monitoringu jednotlivých indikátorů se sice prokáže, že plán je naplňován, ale všichni ví, že je to jen "hra".  Protonový SUMP 2.0. přichází a novou osobní výzvou, která má motivovat politiky brát věci vážně. Na výzvu je možné se totiž dívat ze dvou úhlů pohledu - někoho k něčemu vyzíváte, nebo se jedná o vaši osobní výzvu.

V tomto kontextu byla připravena Příbramská výzva - Výzva CityChangers 2030.


Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Inspirace: Jak představit SUMP 2.0, aby se stal pro politiky i úředníky atraktivnější? 7 rad nabídla prezentace Roberta Pressla z rakouského FGM AMOR na konferenci k SUMP 2.0, která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy dne 12. 11. 2019. 


Prezentace začala třemi výroky politiků, které jdou proti principům a hodnotám plánu mobility. Kolik našich politiků a úředníků myslí podobně?

 • „Pokud člověk, kterému je víc než 26 let, zjistí, že jede autobusem, může sám sebe pokládat za neúspěšného.“ Margaret Thatcherová, 1986.
 • „Cyklopruhy podporovat nemohu. Kolik lidí dnes tam venku jede na kole? Nejsme na Floridě. Nemáme podmínky k tomu, abychom celoročně jezdili na kolech. Já navíc přirovnávám jízdu na kole k plavání mezi žraloky – dřív nebo později tě pokoušou. A každý rok tady máme nespočet lidí na kole, které srazí nákladní auto. Není divu! Silnice se staví pro autobusy, pro osobní a nákladní auta, ne pro lidi na jízdních kolech. Pokud někdo z nich je takto usmrcen, moje srdce pro něj pláče, nicméně, je to nakonec jejich chyba.“ Rob Ford, nově zvolený starosta Toronta, proslov k radě města, 2007

 • „Předchozí vláda implementovala levicový koncept, jako by se svět musel pohybovat jen jedním směrem podle marxistického vzoru, směrem k míšení ras a kultur, ke světu cyklistů a vegetariánů, kteří využívají jen obnovitelné zdroje energie a potírají všechny formy náboženství. To nemá nic společného s tradičními hodnotami Polska.“ Bývalý ministr zahraničních věcí Polska Witold Waszczykowski, 2016


Co tedy můžeme udělat proto, aby se stal plán pro politiky i úředníky atraktivnější?

Rada 1 - často pracujeme s tzv. modal splitem (dělbou přepravní práce). Co to vlastně je a jak se dá s výsledky pracovat? Je to jednoduché. Město přeci neplánujeme pro jednu cílovou skupinu. Nebojme se zohlednit potřeby všech cílových skupin, např. mladých (např. do 19 let), žen (20 - 59), seniorů (60+), či mužů (20 - 59). Ať již výsledky vyjdou jakkoliv, pravdou zůstává, že muži většinou zastávají funkce se zodpovědností. Takže se často stává, že si přetváří svět ku svému obrazu a na ostatní zapomenou.

Vezměme si například výsledky volby dopravy podle skupin obyvatelstva z Grazu během roku 2004.

Do 19let

 • Řidič osobního auta 6 %
 • Spolujezdec v osobním autě 25 %
 • Veřejná doprava, jízdní kolo, chůze 69 %

Ženy 20-59 let

 • Řidič osobního auta 39 %
 • Spolujezdec v osobním autě 9 %
 • Veřejná doprava, jízdní kolo, chůze 52 %

Věk 60+

 • Řidič osobního auta 37 %
 • Spolujezdec v osobním autě 7 %
 • Veřejná doprava, jízdní kolo, chůze 56 %

Muži 20-59

 • Řidič osobního auta 61 %
 • Spolujezdec v osobním autě 6 %
 • Veřejná doprava, jízdní kolo, chůze 33 %


Rada 2 - nebojme se zeptat veřejnosti a nedejme tolik na svoje domněnky. Problém je, že možná uslyšíme něco, co nechceme slyšet. Zajímavý byl takový průzkum v Lipsku, kde město dává velký důraz na komunikaci s veřejností. Najednou se zjistilo, že občané mají jiné priority, než politici, či odborné autority a také se zjistilo, že politici špatně odhadli, co si lidí myslí a co chtějí. A to bylo vzorové Lipsko! Možná j eto dáno tím, že když se ozve nespokojená menšina, pak se to bere jako problém všech.


Rada 3 - Mobilita je něco, co musíme ovlivňovat. Někde je problém, někde menší. I s tímto faktorem je třeba pracovat. Česká města jsou na tom zatím relativně dobře, ale co je dnes, zítra už nemusí platit.


Rada 4 - je třeba pracovat s globálnimi trendy a hodnoty

 • Demografie – stárnutí populace
 • Pouze mírný nárůst HDP a příjmů
 • Stále zřetelnější klimatické změny
 • Nedostatek fosilních paliv – elektrická vozidla
 • Městský styl života – znovuzrození života ve městech
 • Používat místo vlastnit – multimodalita / sdílení
 • Zpomalení a zdraví
 • Automatizace / autonomní řízení

Pamatujeme při plánování na skutečnost, že populace stárne?


Počitáme při plánování s tím, že stále jsou zřetelnější klimatické změny? Platí v česku daná tvrzení?

 • Sílící povědomí o tom, že zodpovídáme za vlastní chování
 • Větší akceptování aktivit zaměřených na ochranu klimatu (např. Fridays for Future)
 • Udržitelnost součástí školních osnov


Klade si plán otázky k městskému stylu života?

 • Viditelné nevýhody života na předměstí – především vyšší nároky na čas i finance
 • Velký vliv na rozhodování o tom, kde žít
 • Plní více funkcí a nabízí více příležitostí
 • Stále populárnější aktivní způsoby dopravy


A co takhle otázka? Používat místo vlastnit:

 • Mladí lidé (narozeni po roce 1980) mění hodnoty
 • Auto jako symbol svobody už není tak důležité
 • Menší závislost na autě jako dopravním prostředku na krátké vzdálenosti
 • Sílící potřeba sdílení – car sharing, bike sharing atd.
 • Předplacené služby (např. MaaS)
 • Multimodalita: informace a dostupnost


Rada 5 - pořád je třeba si připomínat, proč prosazovat udržitelnou dopravu.

 • Výchozí bod – problémy s dopravou ve městech
 • Doprava v evropských městech zajišťuje řadu životních funkcí. Městská mobilita, to jsou ale pořád především osobní auta s tradičním pohonem a těmito důsledky:
 • Dopravní přetíženost: odhadem 270 miliard euro jsou roční ztráty v zemích EU (celkové náklady kvůli zpoždění)
 • Dopady na klima: rostoucí emise + městská doprava = 23 % emisí CO2 z dopravy
 • Negativní dopady na zdraví veřejnosti: špatná kvalita ovzduší = více než 500 000 předčasných úmrtí ročně v zemích EU; podobné důsledky má nedostatek fyzické aktivity
 • Dopravní nehody: v roce 2016 v zemích EU 25 500 usmrcených osob (40 % v městských oblastech)


Rada 6 - je dobré se učit. O kterých evropských městech se mluví v souvislosti s jejich dopravní politikou a my bychom se mohli něco přiučit?

Základní poučka je přitom jednoduchá: Žádné město na světě lidé nemilují a nenavštěvují kvůli pěkným dálnicím nebo kvůli velkému množství (bezplatných) parkovacích míst pro auta.

 • Londýn (poplatky za dopravní přetíženost, cyklistické dálnice)
 • Paříž (odstranění provozu osobních aut z břehů řeky Seiny)
 • Vídeň (po dobu deseti let 1. místo v žebříčku kvality života společnosti Mercer, nejkvalitnější služby veřejné dopravy)
 • Madrid (omezení vjezdu pro znečišťovatele ovzduší)
 • Oslo / Amsterodam / Brusel (výrazné omezení parkovacích míst pro auta)
 • Tallin (bezplatná veřejná doprava pro místní obyvatelstvo)


Rada 7 - chce to odvahu. Všimli jste si, jak se pomalu v Česku vytrácí slovo "udržitelnost", anglicky "SUSTAINABLE". Možná proto i k tomu směřuje další otázka: Jaký je rozdíl mezi UMP a SUMP? Je to Supermanovo S a naše U

 • Sustainable = Udržitelné
 • Plánovat města, ve kterých naše děti i jejich děti budou chtít žít


Takže každý si musí vybrat, jakou vizi chce mít, jaké slovo chce používat.

1) Zda „vizi“ šedesátých a sedmdesátých let.


2) Nebo město přátelské k dětem, které je vhodné pro život nás všech


Tak ať jsou spokojené děti hlavním kritériem pro udržitelnost a obyvatelnost našich chytrých měst!


Začínali jsme slovem politiků. Dejme tedy slovo ještě pro jiné názory. Kterou cestou půjdeme?

 • Na prvním místě život, potom prostor, potom budovy – opačným směrem to nikdy nefunguje. Jan Gehl, dánský architekt a urbanista
 • Skutečná podstata současného konfliktu je auta versus lidé… můžeme mít město, které je vstřícné k autům, nebo město vstřícné k lidem. Nemůžeme mít oboje. Enrique Peñallosa, starosta Bogoty


Inspirace: Překlad evropské metodiky na téma Zajistit politickou a institucionální angažovanost

Odůvodnění

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Kvalitní analýza zainteresovaných subjektů pomůže identifikovat možné konflikty a koalice a jak by mohly ovlivnit proces plánování z hlediska geografického pokrytí, integrace politiky, dostupnosti zdrojů a celkové legitimity. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy.

Cíle

 • Vytvořte pevnou základnu pro trvalou spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.
 • Najděte vhodné synergie i možné konflikty mezi zainteresovanými subjekty.
 • Posilujte kapacity řízení pro přípravu a realizaci vašeho PUMM i možnosti jeho přijetí.

Úkoly

 • Najděte všechny zainteresované subjekty, které mohou přispět do procesu plánování, definujte jejich cíle, pravomoci, kapacity i zdroje (např. s využitím nástroje pro mapování, viz níže tabulka dovedností a matice vlivu-zájmu v sekci Nástroje).
 • Usilujte o širší koalici, která by podporovala váš PUMM a aktivně se do procesu zapojovala. Získejte podporu nejen od vládnoucích, ale i opozičních stran, aby byla zajištěna kontinuita procesu. Vyhýbejte se zásadním konfliktům s důležitými aktéry, přitom však zachovejte věrnost hlavním principům udržitelné mobility. Pro tento úkol vypracujte jednoduchou strategii pro koordinování zainteresovaných subjektů.
 • Již v začátcích procesu organizujte osobní setkání s politiky i odborníky a diskutujte o jejich názorech a způsobu zapojení do procesu.
 • Propagujte myšlenku plánování udržitelné městské mobility mezi politiky a úředníky na všech příslušných odborech a odděleních, např. prostřednictvím vzdělávacích a informačních seminářů nebo exkurzí do modelových měst.
 • Od samého začátku zvolte otevřený a transparentní přístup ke spolupráci jednotlivých aktérů (vč. organizací mimo region/obec), zvýšíte pravděpodobnost zapojení aktérů z různých oblastí politiky (např. různých administrativních oddělení).

Časový harmonogram a koordinace

 • Od úplného začátku – identifikace a analýza zainteresovaných subjektů.
 • Pravidelně opakujte hodnocení, především v případě změn v koalicích partnerů.
 • V začátcích procesu nastratujte informační, vzdělávací a osvětové aktivity.
 • Politická podpora a angažovanost je nutná neustále, viz Obr. 2 pro přehled načasování a koordinování politických rozhodnutí.

Kontrolní seznam

✔ byly identifikovány a vytvořeny skupiny zainteresovaných subjektů.

✔ byla provedena analýza konstelací všech aktérů.

✔ byla vytvořena základní metoda pro koordinování zainteresovaných subjektů.

✔ byla zajištěna politická podpora.

✔ klíčové zainteresované subjekty se zavázaly k dodržování principů udržitelnosti.

Příklad:

Různé fáze a aktivity v procesu plánování udržitelné městské mobility vyžadují zapojení různých zainteresovaných subjektů. Například městská logistika se týká značně rozmanité skupiny subjektů. Proto Tematický průvodce PUMM doporučuje pro plánování logistiky vytvořit platformu více zainteresovaných subjektů. Prostřednictvím platformy by do procesu byly přímo zapojeny tři hlavní skupiny subjektů:

 • Dodavatelské řetězce (nákladní i osobní dopravci, majitelé maloobchodů i obchodní řetězce)
 • Orgány veřejné správy (místní a krajské úřady, národní vláda)
 • Další zainteresované subjekty (např. asociace průmyslu a obchodu, sdružení spotřebitelů, věda a výzkum)
 • Odborníci

V tematickém průvodci naleznete podrobné informace o platformě i o tom, jakým způsobem integrovat městskou logistiku do problematiky plánování udržitelné městské mobility. 


Hledání vhodných zainteresovaných subjektů

Následující tabulka vám pomůže najít a zapojit subjekty, které disponují všemi nezbytnými dovednostmi a znalostmi. Umožňuje prověřit vaše nápady, pokud jde o to, koho zapojit, a najít (nové) organizace či osoby, které by chybějící dovednosti a znalosti mohly doplnit. Koncepce uvádí, že plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

  1. schopnost zajistit politickou podporu
  2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb
  3. odborné znalosti nutné pro přípravu PUMM
  4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce
FunkčnostRelevantnostKteré zainteresované subjekty/osoby?Klíčové faktory
Politická podporaKdo může zajistit politickou podporu a zdroje, jak v sektoru dopravy, tak mimo něj?
 • Starostové a zastupitelstva měst, která hodlají připravit vlastní PUMM (vládnoucí i opoziční strany)
 • Starostové a zastupitelé okolních měst
 • Představitelé metropolitních regionů, krajů
 • Zastupitelé městských částí
 • Politické strany
 • Politici z jiných místních orgánů, které jsou součástí partnerství PUMM
Vize, vedení, pravomoc, zdroje
Kompetence pro dopravní síťKdo řídí příslušnou dopravní síť?
 • Veřejní dopravci (městské autobusy, tramvaje, metra, regionální autobusy a vlaky)
 • Majitelé dopravní infrastruktury (silnice, parkovací plochy, přestupní stanice atd.)
 • Celostátní železnice – majitelé, provozovatelé
 • Poskytovatelé nových služeb mobility (sdílená kola, sdílená auta atd.)
Odborná proveditelnost
Odborné znalostiKdo má potřebná data a dovednosti, které zajistí, aby byl plán dokonalý po odborné stránce?
 • Odborníci z různých organizací:
 • Odbory na úřadech města nebo veřejná správa (dopravní a územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí, zdravotnictví, cestovní ruch atd.)
 • Vysoké školy a výzkumné ústavy
 • Kvalifikované firmy
 • Specializované agentury
 • Kvalifikované nevládní organizace a sdružení
Kvalitní odborná stránka plánování
Podpora veřejnostiKdo rozumí názorům veřejnosti a zainteresovaných stran?
 • Vládní orgány, které zprostředkují přístup k veřejnosti, k dalším zainteresovaným subjektům a k médiím. V rámci služeb, které poskytuje město může jít o:
 • Oddělení komunikace
 • Policejní složky
 • Oddělení pro rozvoj ekonomiky
 • Městský ombudsman/mediátor
 • Odbor vzdělávání
 • Moderátoři poradních sborů v různých oblastech politiky (dopravní a územní plánování, ekonomický rozvoj, městská rada mládeže atd.)
Hodnoty, naléhavost
Obrázek: Kingdonův model aplikovaný na PUMM: funkčnosti a odpovídající relevance, zainteresované subjekty a aktiva (podle cré, i., Mourey, t., ryder, A., Heckley, s., Balant, M,, 2016. cH4llenGe institutional cooperation Manual: Working jointly with institutional partners in the context of sustainable urban Mobility Plans, p. 24, www.eltis.org/resources/tools/sump-institutionalcooperation-kit).

Analýza konstelací aktérů Poté, co se podaří najít všechny potřebné zainteresované subjekty, je třeba udělat analýzu jejich vzájemných konstelací. Analýza by měla vycházet ze seznamu různých kritérií nebo atributů, které jsou pro daný případ důležité, např. zájem, pravomoc, vzájemný vliv, koalice atd. Takto lze zjistit, jaké jsou cíle jednotlivých subjektů, jaké jsou jejich skryté úmysly a zda se v případě realizace určitého projektu budou cítit jako vítězové, nebo poražení. Cílem systematické analýzy konstelací aktérů je získat jasnou představu o střetech zájmů nebo o možných koalicích a být schopen sestavit co nejvhodnější skupiny z těch subjektů, které prokážou podobnou míru zájmu, kapacit a znalostí v konkrétní problematice. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvoření „matice zájmu a vlivu“, která zainteresované subjekty seskupí podle míry zájmu/vlivu: Obrázek: matice vlivu a zájmu (podle un-Habitat, 2001. tools to support urban decision Making, nairobi, str. 24)

Slabý vliv

Silný vliv

Slabý zájem

zainteresovaný subjekt s nejmenší prioritou

užitečný pro formulování názorů a rozhodnutí a pro vyjednávání

Silný zájem

důležitý zainteresovaný subjekt

možná v případě potřeby zplnomocnění nejdůležitějších skupin zainteresovaných subjektů


Během hledání vhodných zainteresovaných subjektů přemýšlejte rovněž o tom, jakou roli mohou mít současní „místní šampioni“, tedy místní osobnosti, které veřejnost uznává díky jejich znalostem, dovednostem, kontaktům; mohou se významně podílet na mobilizaci zdrojů, vytváření aliancí apod. V kontextu PUMM zvažte včasné strategické posouzení jejich role – tyto osoby mohou mít na proces mimořádný vliv a bylo by dobré je mít po svém boku.