Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Město Olomouc - průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel města.

01. 10. 2019

Město Olomouc schválilo v roce 2018 Plán udržitelné městské mobility,  jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě. Nezbytnou součástí zkvalitňování dopravní situace je také průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel města. Je chvályhodné, že se město Olomouc rozhodlo na tomto průběžném monitoringu spolupracovat s Univerzitou Palackého v Olomouci, konktérně Katedrou geoinformatiky, a využít tak místní odborníky a studenty na realizaci dotazníkového šetření. V rámci něj bude dotazováno více než 500 respondentů ze všech věkových skupin a také ze všech částí města Olomouce, tak aby byla zajištěna co největší objektivnost šetření. Sesbíraná data budou následně statisticky a prostorově vyhodnocena. Dotazníkové šetření je zaměřeno především na způsoby přepravy respondeta v Olomouci a jeho vnímání bezpečnosti, motivace a spokojenosti. Zjišťován je také názor respondentů na parkovací situaci ve městě. Dotazníkové šetření je realizováno v průběhu měsíce října, následně dojde k jeho vyhodnocení.

Data jsou sbírána hlavně v terénu a je třeba dodržet stratifikaci dle věku a pohlaví a částečně taky dle bydliště, ale dotazník je rozesílán i elektronicky.

Dotaznik je dostupny na https://arcg.is/0iq59P0.

Text pro oslovení je následujíc. Pokud jste tedy z Olomouce, můžete jej taky vyplnit.

Vážení občané, město Olomouc schválilo v roce 2018 Plán udržitelné městské mobility, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě. Nezbytnou součástí zkvalitňování dopravní situace je také průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel a návštěvníků města. Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku (https://arcg.is/0iq59P0), který vám nezabere více než 10 minut vašeho času. Dopravní průzkum probíhá jak elektronickou formou, tak dotazováním v terénu.

Mnohokrát děkujeme

Geoinformatika UPOL (realizátor dopravního průzkumu)

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta | Katedra geoinformatiky

jaroslav.burian@upol.cz | www.geoinformatics.upol.cz

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7)