Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Participativní rozpočet v Hodoníně. Proč je tak důležité zapojit občany do plánování města?

28. 09. 2019

Zapojení občanů formou participativního rozpočtu zdaleka nepatří mezi běžnou praxi v českých městech. Jedním z příkladů je město Hodonín. Květinové záhony lučního kvítí, hřiště pro psy, houpací lavice, workoutové hřiště nebo vybudování dětského hřiště. O těchto a dalších projektech se bude hlasovat až do 30. listopadu.

Přehled projektů najdete na webu města Hodonín

 

Proč je participace tak důležitá?

Především díky ní můžeme získat poznatky, které jsou zásadní pro přípravu plánu udržitelné mobility. Na participaci se z velké části pohlíží jako na rozvoj znalostí; z toho vychází mnohé participační přístupy z posledních dvaceti let.

Podle Glasse (1979) má zapojení veřejnosti pět hlavních cílů: výměna informací, vzdělávání, budování podpory, doplňkové rozhodování a reprezentační vklad. Krause (2013) definuje cíle a přínosy participace v plánovacím procesu takto:

• rozhodovací procesy jsou mnohem transparentnější

• zvyšuje porozumění mezi občany města a správou města

• zohledňuje myšlenky, zájmy a každodenní poznatky

• zlepšuje vědomostní základnu

• má pozitivní vliv na plánování, protože zvyšuje akceptovatelnost plánů.

 

Spolupráci se zainteresovanými stranami obecně považujeme za běžnou praxi – v mnoha případech však do plánování mohou mluvit jen určití partneři. Přitom je důležité, aby součástí plánovacího procesu byly nejrůznější subjekty. Jen tak lze řešit jejich specifické požadavky. Týká se to především skupin, které nemají takovou schopnost správně formulovat své názory a požadavky jako jiné, mocnější skupiny. Příkladem těžko dosažitelných skupiny jsou například nejrůznější etnické minority, lidé s nějakým postižením, mládež i starší osoby, lidé s nízkou úrovní gramotnosti a skupiny apatické.

Zdroj: www.hodonin.eu a www.eltis.eu

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6)