Kontakty

Koordinátorka Akademie městské mobility:
Dr. Ing. Eva Štěrbová
Tel: +420 702 177 055
E-mail: eva@dobramesta.cz

Spolukoordinátor Akademie městské mobility  
Ing. Jaroslav Martinek; jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu a 
výzkumný pracovník Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství FD ČVUT v Praze
GSM: +420 602 503 617
E-mail: jarda@dobramesta.cz


Partneři pro webovou stránku Akademie městské mobility:

FD ČVUT v Praze (garantuje stránku Dopravní infrastruktura)
Univerzita Pardubice (garantuje stránku Veřejné dopravy a dále stránku Bezpečnost),
VŠE v Praze (garantuje stránku Komunikační plán)
Vysoké školy spolupracují v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400).