Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme projekt: Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv

09. 10. 2019

Představujeme nový výzkumný projekt Univerzity Palackého v Olomouci - Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv.

Zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze geoparticipativní prostorové nástroje patří mezi nové výzkumné proudy zahraniční socioekonomické geografie, behaviorální geografie, geoinformatiky, environmentální psychologie, politologie a mnoha dalších oborů. Metody participativního mapování či nástrojů geoparticipace si v posledním desetiletí získávají na oblibě nejen u občanů, ale také u zástupců samospráv, kteří komunikují s občany skrze digitální technologie. Proto se touto tematikou rozhodl zabývat také multidisciplinární výzkumný tým na Univerzitě Palackého v Olomouci.

GeoParticipace může být chápána jako „využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“ Přestože zatím neexistuje všeobecně uznávaná definice geoparticipace, je možné geoparticipaci chápat jako zastřešující pojem pro technologie i přístupy, které umožňují zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze mapové aplikace (analogové i digitální). Toto rozhodování často probíhá ohledně aktivit ve veřejném prostoru.

Kombinace moderních technologií, a to především Webu 2.0, rychlého a mobilního Internetu s tlakem na větší občanskou participaci umožnila vzniku celé řadě aplikací, jako jsou PocitoveMapy.cz, ZmapujTo, Lepší místo, Čistý-Komín, Vymoly.cz či OdkazPreStarostu.sk, a to jak v České republice, ale i v zahraničí. Tyto, často mobilní, aplikace umožňují sběr prostorových informací ať už subjektivních či objektivních. Výše zmíněné aplikace mohou sloužit jak k jednorázovým sběrům dat, například při plánování revitalizace sídliště, či tvorbě dopravní strategie, ale mohou být také použity pro dlouhodobější komunikaci mezi radnicí a občany – např. Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko u násči OdkazPreStarostu na Slovensku.

Výzkumný tým Univerzity Palackého v Olomouci začal v tomto roce řešit projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, který si klade z cíl provést komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Projekt svým cílem chce přispět k přibližování se optimálnímu stavu ze strany občanů i administrativy tím, že jim navrhne vhodné geoprostorové nástroje, které budou moci být využity právě při participativním plánování například veřejných prostranství či projednávání změn územních plánů.

Projekt je postaven na třech klíčových výzkumných cílech, a to na:

  1. Popisu a analýze současného stavu používání participativních mapových aplikací, včetně mobilních a webových nasazení v oblasti územního plánování a participativního rozhodování.
  2. Identifikaci klíčových prvků, aspektů a funkcionalit úspěšných geoparticipativních projektu
  3. Vytvoření manuálu geoparticipace, který bude sloužit mimo jiné i jako zdroj dobré praxe v oblasti participativního plánování a rozhodování.

Pro potvrzení těchto výzkumných cílů probíhá v současnosti podrobný výzkum současného stavu participace ve všech obcích České republiky. Následně budou provedeny geostatistické a prostorové analýzy sesbíraných indikátorů o využívání participativních metod v prostorovém rozhodování a bude vytvořen manuál geoparticipace, který bude dostupný všem zájemcům o danou problematiku.

Jiří PÁNEK, Jaroslav BURIAN, Vít PÁSZTO

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)