Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace

11. 12. 2019

V Česku probíhá řada průzkumů, ale doposud žádný se nezaměřil na otázku "Omezování automobilové dopravy na krátké vzdálenosti." Možná existuje, ale my o něm nevíme. Budeme rádi, když jeho výsledky nám zašlete. Zatím přicházíme se zprávou ze Skotska. Mimo jiné, myslíte si, že i v Česku by platilo toto konstatování?:

Více než polovina dotazovaných podporuje řadu opatření zaměřených na snižování objemu automobilové dopravy ve městech, včetně těchto:

  • Uzavření ulice před školou v ranních a odpoledních hodinách, kdy děti přicházejí do školy a odcházejí z ní
  • Zákaz vjezdu vozidel, která jsou zdrojem znečišťujících emisí, do oblastí s vysokou hladinou nečistot v ovzduší
  • Pravidelné víkendové dny bez aut
  • Omezení provozu motorové dopravy v rezidenčních ulicích.

Samotná zpráva: Víc než dvě třetiny obyvatel skotských měst a obcí si myslí, že pro každodenní pochůzky bychom auta potřebovat neměli.

Podle nejnovějšího průzkumu se víc, než dvě třetiny Skotů domnívají, že bychom měli být schopni a mělo by nám být umožněno realizovat své běžné každodenní pochůzky jinak než autem.

Zjištěné údaje jsou součástí průzkumu YouGov, který byl proveden mezi 1048 řidiči v různých městech na území Skotska. Průzkum mimo jiné odhalil, že téměř tři čtvrtiny dotazovaných si myslí, že by všichni lidé měli mít možnost zvládnout své běžné každodenní pochůzky v okolí bydliště prostřednictvím dvacetiminutové chůze nebo jízdy na kole, případně s využitím služeb veřejné dopravy.

80 % respondentů se domnívá, že je důležité, aby skotská vláda umožnila lidem zajistit si dobrou životní úroveň i bez nutnosti vlastnit automobil.

Ačkoliv tedy Skotové mají zájem osvobodit se od auta všude, kde to jen trochu jde, podle průzkumu mají lidé tendenci jezdit autem i v městských oblastech, často jen proto, že není jiná vhodná alternativa.

Zpráva ke Snižování podílu automobilové dopravy, kterou zadala k vypracování organizace Sustrans, zkoumá vlivy na individuální volbu dopravy a názory lidí na jednotlivé způsoby dopravy. Dále se zabývá tím, jak nejlépe motivovat veřejnost ke snižování četnosti použití osobních aut.

Bylo zjištěno, že lidé chtějí bydlet ve zdravějším a celkově příjemnějším prostředí. Více než polovina dotazovaných podporuje řadu opatření zaměřených na snižování objemu automobilové dopravy ve městech, včetně těchto:

  • Uzavření ulice před školou v ranních a odpoledních hodinách, kdy děti přicházejí do školy a odcházejí z ní
  • Zákaz vjezdu vozidel, která jsou zdrojem znečišťujících emisí, do oblastí s vysokou hladinou nečistot v ovzduší
  • Pravidelné víkendové dny bez aut
  • Omezení provozu motorové dopravy v rezidenčních ulicích.

Ředitelka skotské sekce Sustrans Grace Martinová se ke zprávě vyjádřila takto:

„Ve Skotsku máme příliš mnoho měst a jejich jednotlivých čtvrtí, které jsou vybudované tak, aby auto bylo pro místní lidi nezbytností. A to se děje na úkor zajištění pracovních míst v dané lokalitě a místních služeb, které každá městská část potřebuje k tomu, aby prosperovala.

Plánování měst a obcí musíme zaměřit na budování zdravějších čtvrtí, kde bude v ovzduší méně emisí uhlíku a lidé se během maximálně dvaceti minut mohou dostat ke službám, které potřebují pro svůj každodenní život.

To znamená mj. zastavit budování nových silnic tam, kde je možné posílit rozvoj pěší, cyklistické a veřejné dopravy.

Musíme podniknout další a intenzivnější opatření, díky kterým budou pěší, cyklistická a veřejná doprava tím nejpříjemnější, nejpohodlnější i nejlevnějším způsobem, jak se po městě pohybovat. Mělo by jít vlastně o samozřejmost.“

Mimochodem předchozí výzkum ukázal, že víc, než jeden milion Skotů žije v oblastech ohrožených tzv. dopravní chudobou. Lidé v těchto lokalitách nemají přístup k základním službám nebo k práci kvůli nedostatečné občanské vybavenosti a dopravě.

Download the full Reducing Car Use report

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/november/more-than-two-thirds-of-scottish-town-and-city-dwellers-think-we-shouldn-t-need-cars-for-everyday-journeys/


Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)