Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak na to v dopravě

14. 12. 2019

Doprava je historicky jedním ze základních městotvorných činitelů a jedním z pilířů rozvoje civilizací a společnosti. V posledních letech si však společnost začala uvědomovat také nepříznivé dopady neustále rostoucí dopravy, jejíž rozpínání zdánlivě nemá konce. Znečištění životního prostředí, ztráty času a financí způsobené dopravními kongescemi, újmy na zdraví, ztráty na životech a obecně problémy s bezpečností a mnohé další. Má-li nám doprava i nadále býti ku prospěchu, musíme zajistit, aby se její negativa minimalizovala a postupně úplně odstranila.

Czech Smart City Cluster a spolek Partnerství pro městskou mobilitu společně připravily metodiku Jak na to v dopravě? Metodika je ke stažení v příloze.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Metodika

Jak_na_to_Doprave.pdf (2.5 MB)