Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

9 principů budoucnosti mobility ve strategiích pro města

13. 01. 2020

V květnu 2019 jsme pro vás připravili překlad dokumentu Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města), které Britské ministerstvo dopravy zveřejnilo dne 19. 3. 2019.

Strategie vysvětluje přístup, jaký zvolila vláda, aby mohla plně využít příležitost ke změnám v oblasti městské dopravy. Chce přitom v maximální míře využít inovací a následujících 9 principů, kterých se vládní postupy budou v co největší míře držet.

Je konec roku, tak je dobré si celý seriál připomenout. Otázka totiž stále trvá: Co můžeme udělat pro to, abychom jednotlivé principy implementovali do České republiky?

  1. Nové způsoby dopravy a nové služby v oblasti mobility musí být koncipovány jako maximálně bezpečné.
  2. Inovace v oblasti mobility musí být přínosné pro všechny regiony na území Spojeného království a pro všechny společenské skupiny.
  3. Pěší, cyklistická a aktivní doprava musí zůstat tou nejlepší možností dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích.
  4. Hromadná přeprava cestujících musí zůstat základem efektivního dopravního systému.
  5. Nové služby mobility musí vést k nulovým emisím.
  6. Inovace v oblasti mobility musí přispívat ke snížení dopravního přetížení pomocí efektivnějšího využití omezeného dopravního prostoru (např. sdílené jízdy, vyšší kapacita vozidel, sloučení nákladní dopravy).
  7. Trh pro mobilitu musí být otevřený pro nové inovace, které poskytnou zákazníkům to nejlepší řešení.
  8. Nové služby mobility se musí koncepčně začlenit do integrovaného dopravního systému, který kombinuje veřejnou, soukromou a multimodální dopravu.
  9. Data z nových služeb mobility musí být poskytnuta ke sdílení tam, kde je to vhodné a kde to přispěje ke zkvalitnění dopravního systému.

P.S. Který vás zaujal nejvíce?

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)