Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vídeň se stane centrem digitálního humanismu

22. 12. 2019

Město Vídeň podporuje výzkum dopadů digitalizace na společnost. Jeden milion eur z navýšeného rozpočtu na vědu pro rok 2020 putuje do univerzitních projektů k digitálnímu humanismu: Vídeňský fond pro vědu, výzkum a technologie (WWTF) zdvojnásobil podporu na celkem dva miliony eur.

Digitalizace znamená pokrok, přináší ale i zásadní změny ve společnosti. Jak se společnost a města s touto proměnou vyrovnávají a jak může co nejvíce lidí profitovat z pokroku digitalizace? Tím se zabývá projekt Vienna Manifesto of Digital Humanism. Myšlenku digitálního humanismu z pohledu vědy podporuje nyní město Vídeň společně s fondem WWTF. Rozpočet na podporu vědy se pro rok 2020 zvýšil o 2,3 milionu eur. Z toho je milion určen na projekty k digitálnímu humanismu a WWTF tuto sumu zdvojnásobil, oznámili starosta města Vídně, Michael Ludwig, a radní pro kulturu a vědu, Veronica Kaup-Hasler, na tiskové konferenci 12. prosince 2019.

Vídeň evropským hlavním městem digitalizace?

Vídeň jako největší univerzitní město v německojazyčném prostoru vsází na výzkum, inovaci a digitalizaci a má tak ambici se stát evropským hlavním městem digitalizace – bez toho, aniž by byla opomenuta dlouhá sociální tradice města: „Digitalizace je tak významná, jako byla průmyslová revoluce. Jako společnost a město jsme nuceni hledat správné odpovědi na tuto změnu“, zdůraznil Ludwig. „Digitalizace a technický pokrok mají sloužit všem a ne rozdělovat společnost na dva tábory“, doplnil vídeňský starosta.

 „U digitálního humanismu jde o propojení dlouhé humanistické a společenskovědní tradice s razantně se rozvíjející se technologií a digitalizací. Cílem je vytvořit nové mosty mezi digitálními přístupy a společenskými, sociálními a kulturními vědami“, uvedla Veronica Kaup-Hasler. „Člověk má stát v centru technických inovací a ne naopak“, dodala vídeňská radní.

První projekty běží

První projekty a iniciativy digitálního humanismu se již spustily. Například vědci z Universität Wien navrhli program Counter-Bot proti šíření nenávisti na internetu. V rámci projektu MAKING Cyber Heroe“ pracují informatici a vědci z oborů humanitních a sociálních věd na možnostech, jak z části automatizovaně a zároveň co nejefektivněji reagovat na kyberšikanu a jak podporovat občanskou odvahu na internetu.

Dva miliony eur pro vědeckou komunitu

Celkově již úspěšně běží devět projektů k tématu digitální humanismus, které jsou financovány 320 000 eury. Kuratorium WTTF proto nedávno schválilo zdvojnásobení rozpočtu na projekty a výzkum v oblasti digitálního humanismu pro rok 2020 určené vědecké komunitě, které vedení města Vídně přislíbilo v rámci navýšení dotací z jednoho na dva miliony eur. První možnost pro žádost o podporu bude zveřejněna v březnu 2020.

Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně, Eurocomm-PR Praha, 18. prosince 2019

Foto: Adobe Stock/Jiris

 

Kontakt

Mgr. Barbora Benešová

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

benesova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334

www.eurocommpr.cz

www.facebook.com/eurocommprpraha   

www.twitter.com/eurocommpr_prg

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)