Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

23 příkladů na téma Proč a jak podporovat aktivní mobilitu

09. 01. 2020

V České republice trpí obezitou 71% dospělé populace, patříme k nejobéznějším národům světa. Nedostatek pohybu nevratně poškozuje zdraví každého člověka a má za následek více než 2 400 předčasných úmrtí za rok. Proto je dobré, aby strategiké dopravní plány (tzv. plány udržitelné městské mobility)  počítaly s takovou dopravní infrastrukturou, která sama o sobě vybízí občany k aktivní mobilitě.

Pro inspiraci přinášíme 23 převážně zahraničních novinek z roku 2019, která přináší fakta o tom, proč by se měla ve městech podporovat aktivní mobilita a co je potřeba k tomu udělat z pohledu dopravy:

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)