Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola

16. 02. 2020

Elektrokola jako služební vozidla. Říčany jsou dalším městem, které chce jít příkladem. Zastupitelstvo města schválilo, že zaměstnanci města mohou dostat až 75 % příspěvek na nákup elektrokola nebo koloběžky s elektropohonem. Pořízení takového dopravního prostředku se ale řídí jasnými pravidly.

Zaměstnanci na těchto kolech musí dojíždět do práce a nad rámec každodenní dopravy pak i ve volném čase. Elektrokola budou díky tomuto opatření viditelná a město půjde příkladem občanům v oblasti denní mobility.

Město Říčany v letošním roce vyhradilo pro tyto účely ze svého rozpočtu 250 tis. Kč. Dotaci vyplatí zaměstnanci do 7 dnů od předložení účtu nebo faktury, podepsané smlouvy zajišťující minimálně dvouletý provoz a čestného prohlášení. Limit příspěvku na jedno elektrokolo je do 20 tisíc, u elektrokoloběžek přispěje město částkou maximálně 10 tisíc.

Zaměstnanec se musí zavázat, že zajistí provoz kola po dobu minimálně dvou let. V případě, že dojde k výpovědi ze strany zaměstnance či ztráty kola bude zaměstnanec muset vrátit polovinu poskytnuté částky, pokud se tak stane do jednoho roku, pak dokonce celou částku. Městský úřad se naopak zaváže k poskytnutí bezpečného parkování v zaměstnání.

Zdroj: David Michalička, Říčany


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)