Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Kde získat finance?

28. 03. 2020

Na stránce MMR naleznete přehled možných zdrojů finanční podpory Smart Cities projektů. Jedná se o podporu jak z evropských zdrojů (ESI fondy, evropské programy - INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG DANUBE, Urbact III, HORIZON 2020, Program LIFE, CEF 2014 – 2020, Evropa pro občany, PF4EE, EIB), tak národních (TAČR - PROGRAM ALFA , PROGRAM EPSILON), PANEL 2013+ (MMR), Nová Zelená úsporám (MŽP), Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO) a dalších zdrojů (např. Programy V4).

Vytváření přehledu možných zdrojů finační podpory Smart Cities projektů a jeho pravidelná aktualizace (čtvrtletně) vyplývá jako jeden z úkolů z plánu činností Pracovní skupiny pro Smart Cities na rok 2019. Úkol je v gesci MMR ČR, konkrétně přehled zpracovává Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)