Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zveřejněny výsledky prvního celostátního průzkumu dopravního chování u nás

08. 04. 2020

Od podzimu 2017 do jara 2019 v České republice probíhal historicky první celostátní průzkum, který si kladl za cíl zmapovat odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Data z průzkumu, která byla právě zveřejněna, mají přispět k efektivnějšímu a smysluplnějšímu plánování dopravy zohledňujícímu současné i budoucí potřeby obyvatelstva. Tuto rozsáhlou akci realizovalo Centrum dopravního výzkumu s podporou Ministerstva dopravy České republiky.

Průzkum získal data o dopravním chování od 9 419 domácností z celé České republiky. Ty byly vybírány náhodně. „Z počátku jsme měli obavy, že lidé nebudou příliš ochotni účastnit se takového typu průzkumu. Když jsme jim však vysvětlili, o co v průzkumu jde, setkali jsme se s docela pozitivní odezvou. Chceme všem občanům, kteří se výzkumu zúčastnili, ještě jednou poděkovat. Věříme, že i pro ně bude zajímavé podívat se na výsledky této studie,“ říká Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která data v průzkumu sbírala.

Pokud domácnosti s účastí v průzkumu souhlasily, pak všichni jejich členové starší pěti let po jeden den zaznamenávali své dopravní chování. Zapisovali všechny cesty, které během dne vykonali, jejich účel i způsob přepravy (typ dopravního prostředku, případně chůze). Zaznamenávali také, kdy a kde cesta začala a kde skončila. Takto byly získány informace od 22 122 osob o jejich 51 434 cestách. Průzkum tak například zjistil, že na každou českou domácnost připadá 0,97 automobilu a 1,23 jízdního kola. Co se týče samotného dopravního chování, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne v pracovní den 2,33 cesty. 35,4 % všech těchto cest se uskuteční pěšky, 4,5 % na kole, 20,2 % veřejnou hromadnou dopravou a 39,1 % autem. Polovina z nich je kratší než 3,3 km. Polovina obyvatel České republiky pak cestuje do 42 minut denně, což je 4,5 % z 24hodinového dne.

„Díky průzkumu nyní máme k dispozici celou řadu údajů o dopravním chování české populace. Výsledky jsme zveřejnili na webových stránkách www.ceskovpohybu.cz, kde si každý může projít naše zjištění za pomocí interaktivních grafů a tabulek. Ke stažení jsou zde i samotná data,“ upozorňuje Petr Kouřil, organizátor průzkumu z Centra dopravního výzkumu. Data primárně poslouží k aktualizaci celostátního dopravního modelu. Autoři průzkumu však věří, že mohou být využita nejen pro potřeby dopravního plánování. „Příkladem může být současná situace. Data o dopravním chování mohou být využita pro budoucí epidemiologické modelování,“ dodává Kouřil.

Zdroj: zpravodaj CIVINET

Další informace:
https://zdopravy.cz/vyzkum-cdv-cesi-podniknou-denne-233-cesty-nejcasteji-autem-a-pesky-46436/


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)