Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pět dobrých zpráv pro Česko, pro nás

23. 04. 2020

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že mnozí z nás teď pochopili, že cestovat je mnohdy zbytná činnost a také jsme pochopili to, že když používáme nohy nebo jízdní kolo, je to pro naše zdraví a imunitu daleko prospěšnější.

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že státní rozpočet stále počítá s podporou cyklistickou dopravou. V letošním roce Státní fond dopravní infrastruktury schválil na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty příspěvek pro 35 akcí s limitní výší příspěvku 452,466 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že budoucnost už můžeme vidět. VIZE se můžeme zaměnit za slovo VIZUALIZACE. Jako příklad uvádíme vizualizaci cyklostezky, díky které budou cyklisté zcela odvedeni ze silničních komunikací II/439, II/438 a I/35 v oblasti bývalé vápenky jihovýchodně od Hranic v Olomuckém kraji. Realizace bude zahájena v létě 2020 v koordinaci s budovanými protipovodňovými opatřeními.

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že se připravují pravidla pro čerpání finanční prostředků na cyklodopravu ze Strukturálních fondů EU pro období 2021 - 2027. Pro inspiraci uvádíme příklad vybudované cyklostezky v JIhlavě, která jako jedna z posledních byla vybudována díky finanční podpoře z předchozího období. Právě na tento projekt bude navazovat další etapa, díky které se propojí nejsevernější části průmyslové zóny Jihlavy, obce Střítež, místní části Jihlavy Antonínův Důl a městyse Štoky s reálnou vizí připojení na Havlíčkův Brod.

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že jihlavský projekt iniciovala místní firma LCJ Jihlava. Firma pochopila, co znamená firemní plán mobility a také ví, že pokud se mají její zaměstnanci zúčastnit kampaně Do práce na kole, tak k akci potřřebují kvalitní a bezpečnou cyklostezku.

Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že takto jednoduchým a přirozeným způsobem zviditelňujeme základní myšlenku participační kampaně CityChangers: „Méně cestuješ autem, více podporuješ životní prostředí a svoje zdraví“. S tím souvisí i klimatická změna, která s koronavirem nezmizí a bude nás trápit v dalších měsících víc a víc.

Jedná se asi o nejlepší odpověď, jak motivovat místní obyvatele ke změně dopravního chování. Postavme jim bezpečnou cyklistickou infrastrukturu a oni si ji sami najdou. Vždyť přeci všichní víme, co znamená aktivní pohyb pro naše tělo a duši..

Děkujeme všem


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)