Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vídeň je nejzelenějším městem na světě

01. 05. 2020

Vídeň byla vyhlášena nejzelenějším miliónovým městem na světě. Kromě podílu zeleně ve městě byla hodnocena i kvalita ozvduší, podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě či pěší dostupnost.

Více k žebříčku včetně umístění měst v TOP 10 najdete níže.

V hodnocení nejzelenějším miliónových měst obsadila Vídeň první místo. Hodnocena byla např. kvalita ovzduší, spotřeba vody, podíl zeleně ve městě či počet farmářských tržišť. Hned po Vídni se na druhém místě umístil Mnichov a třetí místo obsadil Berlín.

Na počest 50. výročí Mezinárodního dne Země zveřejnila společnost „Resonance Consultancy“ žebříček nejzelenějších miliónových měst na světě. Poradenská společnost se sídlem v New Yorku a Vancouveru hodnotila padesát nejnavštěvovanějších měst světa podle několika „zelených“ kritérií:

 Podíl zeleně  Podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě energie  Podíl obyvatel využívající městskou hromadnou dopravu při cestě do práce  Kvalita ovzduší  Spotřeba vody  Pěší dostupnost  Kvalita odpadového hospodářství  Množství farmářských trhů

Vídeň zabodovala především podílem zeleně ve městě. Tvoří totiž více jak polovinu rozlohy města. Významný je i podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě, který se pohybuje kolem 30 %. Skvělému umístění dopomohlo Vídni i využití městské hromadné dopravy při cestách do práce. Tu totiž využívá každý druhý Vídeňan. Maximálního skóre pak Vídeň dosáhla v pěší dostupnosti.

A jaká jsou další nejzelenější města světa?
1. Vídeň 2. Mnichov 3. Berlín 4. Madrid 5. São Paulo 6. Manchester 7. Lisabon 8. Singapur 9. Amsterdam 10. Washington D.C.

Více informací k žebříčku nejzelenějších měst najdete na:

https://www.bestcities.org/news/2020/04/22/the-worlds-greenest-cities/

Obrazový materiál si můžete stáhnout na našich webových stránkách: bit.ly/VídeňJeNejzelenější
 


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8)

Zpráva o cyklistické a pěší dopravě

Mob_Report_EN_2019_RZscreen.pdf (1.9 MB)