Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ve Vídni platí přísná pravidla pro poskytovatele elektrokoloběžek

03. 06. 2020

Ve Vídni se poskytovatelé a uživatelé sdílených elektrokoloběžek se ve Vídni musí řídit platnými pravidly, která výrazně regulují jejich provoz. Devítibodový balíček přísných opatření představila Vídeň již začátkem ledna. a v dubnu vstoupil v platnost. Současné je vhodné připomenout, že tato regulace je navržena v kontextu řešení městské mobility jako celku, která je ve Vídni jedna z nejlepších na světě. 

Sdílené koloběžky jsou ve Vídni předmětem častých stížností a sporů. Vídeňská radnice se proto odhodlala zakročit a výrazně poskytovatele a tím i uživatele elektrokoloběžek omezit.

Nová pravidla sepsaná v devítibodovém balíčku se týkají především umístění a množství elektrokoloběžek, ale nechybí ani opatření k omezení jejich rychlosti.

1.     Parkování pouze na širokých chodnících: Odstavení elektrokoloběžek bude do budoucna možné pouze na chodnících o šířce minimálně čtyři metry; elektrokoloběžky musí být zaparkovány na kraji chodníku.  

2.     Vyvážené rozmístění koloběžek po městě: Město bude rozděleno na tři pomyslné zóny (centrum, širší centrum, okraje města) a v každé z nich může jeden provozovatel umístit maximálně 500 koloběžek, tj. třetinu z maximálního počtu.

3.     Zkrácení doby reakce pro provozovatele: Odstranění respektive přeparkování nesprávně zaparkovaných koloběžek bude muset proběhnout do dvou hodin (v pracovních dnech od 6 do 18 hodin) a do šesti hodin mimo stanovenou dobu. Doposud byla doba na vyřízení nastavena na čtyři respektive dvanáct hodin.

4.     Pilotní obvod Neubau s danými místy pro parkování: Parkovací plochy budou vyznačeny a situace průběžně vyhodnocována. Až to bude technicky možné, bude případně zahrnut také tzv. geo-fencing (přes GPS definované parkovací plochy, ve kterých bude možné ukončit pronájem koloběžky). 

5.     Pravidla v aplikaci: Provozovatelé budou zavázáni k tomu, aby byly v aplikaci detailněji a jasněji znázorněny pokyny pro chování uživatelů. Mimo jiné vstoupí v platnost zákaz parkovat elektrokoloběžky na chodnících širších méně než čtyři metry, dodržování rychlostních limitů, znamení pomocí ruky a zákaz jízdy na chodnících.

6.     Dodržování nočního klidu: Elektrokoloběžky nesmí být lokalizovány pomocí akustických signálů.

7.     Na zakázaných územích (například trhy, nemocnice), která budou muset být v aplikaci vyznačena, nesmí koloběžky jezdit a být parkovány.

8.     Automatické omezení rychlosti: Elektronicky nastavené rychlostní limity v určitých oblastech jako jsou veřejná prostranství nebo pěší zóny, ve kterých je jízda na elektrokoloběžce povolena.

9.     Na žádost policie jsou umožněna hromadná hlášení krádeží.

Dalším bodem, kterým se chce město Vídeň zabývat v roce 2020, je licencování trhu se sdílenými koloběžkami. V první polovině roku 2020 město vypíše výběrové řízení na provoz sdílených koloběžek. „Je důležité, aby město stanovilo určitá kritéria pro kvalitu, podle kterých se bude rozhodovat transparentně  a férově o tom, kteří provozovatelé mohou být ve Vídni aktivní“, informovala Hebein. Vídeňská radní si zároveň pevně stojí za tímto stanoviskem: „Od sezóny 2021 budeme tak moct garantovat vyváženou alternativu v oblasti mobility, která bude odpovídat požadavkům obyvatel města Vídně.“

Sdílené koloběžky nemají mezi obyvateli Vídně příliš velkou oblibu. To ukázalo i vyhodnocení sezóny sdílených elektrokoloběžek 2019.

Také hlavní město Praha se chystá zpřísnit pravidla a nastavit nové podmínky fungování pro poskytovatele sdílených elektrokoběžek. Starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský se snažil věc řešit ve Sněmovně novelou zákona. Poslanci návrh na snadnější odklízení ale neschválili. Více zde.

Zdroj:

Ing. Markéta Spěváčková Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 spevackova@eurocommpr.cz +420 776 463 334 www.eurocommpr.cz www.facebook.com/eurocommprpraha

Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)