Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Čistá mobilita v kontextu SUMP

01. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření čisté mobility. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Electrification in sustainable urban mobility planning“, která právě propojuje principy čisté mobility se SUMPem.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/teorie-481.

Prezentace z výroční konference z Groningenu (06/2019): D2. Accelerating alternative fuels, vehicles and infrastructure deployment

Vzhledem k řadě silných – především ekonomicko-politických - důvodů je nutné postupně snížit závislost (našich států i EU) na dovozu ropy. Konvenčně poháněná vozidla (na benzín a naftu) navíc emitují emise, které poškozují zdraví, budovy a materiály a životní prostředí. Hledají se proto cesty, jak nahradit klasická paliva z ropy jinými.

Tuto oblast řeší Národní akční plán čisté mobility (NAP CM). Měst se týkají níže uvedené oblasti:

  • Parkování na veřejných parkovištích zdarma pro vozidla na alternativní paliva
  • Zvýhodněné parkování na jinak vyhrazených místech pro vozidla na alternativní paliva
  • Využití pruhů pro autobusy a taxi vozidla s elektrickým/vodíkovým pohonem
  • Povinné kvóty pro developery na konektivitu dobíjecí infrastruktury

Evropská komise si klade za cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Do roku 2030 je dalším cílem dosáhnout zajištění městské logistiky ve velkých městech v podstatě bez produkce emisí skleníkových plynů. K naplnění tohoto cíle mají přispět inovace a nové technologie, výstavba infrastruktury a vytvoření integrovaného evropského dopravního systému. Využití čistších paliv a pohonů je z tohoto pohledu prioritou.


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)