Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Sdílená mobilita v kontextu SUMP

02. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření sdílené mobility. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Integration of shared mobility approaches in sustainable urban mobility planning“, která právě propojuje principy sdílené mobility se SUMPem.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/sdileni-aut-a-jizdnich-kol

Prezentace z výroční konference z Groningenu (06/2019): C1. The rise of shared, free-floating and other micro-mobility solutions

Pointa:

Dávat přednost sdílení před vlastnictvím. Prostor měst trpí množstvím soukromých automobilů – jak těch projíždějících, tak i zaparkovaných. Veřejná doprava je jednou z forem sdílené dopravy, ale díky novým technologiím existují dnes i další formy: například spolujízda, car-sharing a bike-sharing, tedy sdílení vozidel a jízdních kol. To všechno může přispět ke zlepšení efektivity dopravy, ušetřit uliční prostor a snižovat dopravní emise. Sdílení automobilů pomáhá snížit počet automobilů v našich městech. Potenciál na evropské úrovni je obrovský, ale nevyužitý. Z ulic evropských měst by mohlo zmizet 500 000 aut, přesto evropské strategie car-sharing neobsahují. Princip přednosti sdílení před vlastnictvím je třeba lépe začlenit do místních, národních a evropských strategií.


Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)