Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Městská logistika v kontextu SUMP

03. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření městské logistiky. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Sustainable Urban Logistics Planning“, která právě propojuje principy městské logistiky se SUMPem.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/mestska-logistika-preprava-zbozi

Prezentace z výroční konference z Groningenu (06/2019): D3. Strategic planning for efficient urban freight logistics

Okolo 60 % všech cest v městských oblastech je uskutečňováno za účelem přepravy zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží jak v nákladních vozech, tak také denních přeprav zboží jednotlivci do domácnosti. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy, která je spojena s výrazným zatížením životního prostředí (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce). Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu přepravy nákladu.

Chceme zmírnit problémy s nákladní dopravou a přispět k udržitelnému rozvoji našeho centra města. To vyžaduje důkladné plánování, výzkum a testování možností a komunikaci s podniky, obchody i přepravci. Naše centrum města není uzpůsobeno požadavkům na přepravu zboží a nákladů v takovém rozsahu, který by pokryl náročné požadavky společnosti ve 21. století. Navíc je nákladní doprava spojena s výrazným zatížením životního prostředí ve městech (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce).

Speciálním tématem, kterému se chceme věnovat jsou nákladní kola.


Štítky: Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)