Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech

28. 07. 2020

Jaké je postavení bezmotorové, potažmo cyklodopravy v rámci státních politik a strategických dokumentů? Otázka je velmi důležitá. Vrcholné strategické dokumenty představuji základní rámce, podle kterých by měly fungovat ministerstva, české ústřední orgány státní správy. Ministerstva jsou složkou státní moci vykonávající správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jakým způsobem je tato správa vykonávána, s jakými cíli, v rámci jakých perspektiv, určují strategické dokumenty popisující základní problémy, výzvy, návrhy řešení a další ve vymezeném tématu. Tyto strategické dokumenty se nejen pohybují ve vymezeném poli působnosti daného ministerstva, ale samy toto pole i definují, vytvářejí. Příkladem takové definice nového pole jsou strategické dokumenty týkající se změny klimatu, skrze které stát může v tomto poli začít uplatňovat svou moc. 

Odpověď přináší analýza, která je jednou z výstupů v mezinárodním projektu Cyclurban+ zaměřeného na podporu rozvoje cyklodopravy v českých a slovenských městech jako opatření ke snižování emisí CO2. Předmětem této analýzy je pozice cyklodopravy. Jízda na kole je sice starší a tradičnější než jakákoliv silniční motorová doprava, její pozice tomu však neodpovídá. Cyklodoprava se vynořuje jako inovativní koncept, alternativní druh dopravy, svými parametry a možnostmi představuje řešení problémů městské mobility. Jak je však pole cyklodopravy vymezené strategickými dokumenty českého státu? Jaký je obraz cyklodopravy, jaký je její potenciál z pohledu státní moci, co znamená cyklodoprava pro ústřední orgány české státní správy? 

Cyklodoprava v České republice disponuje dedikovaným strategickým dokumentem (Cyklostrategie 2013 – 2020), který vzhledem k době svého vzniku pokrývá cyklodopravu poměrně komplexním způsobem do jisté míry předvídající i boom cyklistické elektromobility. Na úrovni vrcholných, rámcových strategických dokumentů ústředních orgánů státní správy České republiky však není cyklodoprava prakticky přítomna, standardně je zmiňována pouze symbolicky či formálně. 

V deseti analyzovaných vrcholných strategických dokumentech ze čtyř ministerstev je téma dopravy silně přítomno. Většina dopravního obsahu je však zaměřena na silniční dopravu (cca 62 % rozsahu), která výrazně dominuje nad ostatními druhy dopravy, samotné cyklodopravě je vyhrazeno 1 % rozsahu dopravního tématu (např. letecká doprava pokrývá 4 % a vodní doprava 6 % rozsahu). Na úrovni vrcholných strategických dokumentů je tedy cyklodoprava prakticky nepřítomná a stát s ní prakticky nekalkuluje a nezahrnuje ji do tématu dopravy.

Jak vypadá praktická integrace konkrétního druhu dopravy do strategických dokumentů ukazuje silniční doprava, které je vyhrazen nejen velký prostor, ale která je zároveň pojednána komplexně, do detailů, prakticky, finančně. Právě pozice silniční dopravy ve strategických dokumentech ukazuje, jakým způsobem by mohl stát k cyklodopravě přistupovat, aby jí přiřknul kromě symbolického především praktický význam.

Zdroj:

Cyklodoprava v politikách ČR
Autor: Michal Šindelář michal.sindelar@nap.cz
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno

 

Dokument vznikl za podpory Evropské klimatické iniciativy EUKI financované Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů

 

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)