Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.

31. 07. 2020

Nová cyklistická infrastruktura může přinést oživení ekonomiky

Infrastruktura pro chodce a cyklisty s potenciálem vzniku 103 000 nových pracovních míst pro další dva roky je jednou z nejlepších investic, které by vláda Spojeného království mohla udělat – takový je závěr ekonomického hodnocení možných projektů, zaměřených na obnovu ekonomiky po epidemii Covid-19, které nechal vypracovat britský odborový kongres (TUC). Proč tomu tak je, vysvětluje Anna Markova, konzultantka pro Transition Economics.

Britský ministr financí Rishi Sunak v červenci oznámil nouzové investice do infrastruktury, jejichž cílem je minimalizovat dopady recese.

Infrastruktura pro chodce a cyklisty je jedním z nejlepších způsobů, jak budovat a udržovat naši odolnost vůči nemoci Covid-19.

Podle analýzy Transition Economics pro TUC je cyklistická infrastruktura také jednou z nejlepších investic na obnovu ekonomiky. Proč?


1) Vzniká velké množství pracovních míst

Naše analýza pro TUC porovnala 23 různých infrastrukturních projektů, do kterých by vláda Spojeného království mohla investovat v rámci programu obnovy po Covid-19, z hlediska potenciálu pro vytváření nových pracovních míst.

Výstavba cyklostezek a infrastruktury pro chodce má nejvyšší multiplikátor zaměstnanosti, tzn. vytváří nejvíc pracovních míst na 1 milion investovaných liber – hned po projektech modernizace energetické účinnosti.

Tabulka: Pět nejlepších projektů podle okamžitého vytváření pracovních míst

Projekt                                                                         počet vytvořených pracovních míst/milion investovaných liber/rok

Modernizace sociálního bydlení                                                                                  33,46

Klíč k renovaci budov pro všechny domácnosti                                                         33,00

Modernizace veřejných budov                                                                                     32,61

Výstavba cyklostezek a pedestrianizace                                                                     32,60

Programy zalesňování                                                                                                  31,55

 

Podle výsledků modelování lze odhadnout, že projekty na výstavbu cyklistické a pěší infrastruktury dají okamžitě vzniknout 32,6 pracovním místům na každý investovaný milion liber ročně.

Tato pracovní místa vznikají ve stavebnictví a dodavatelských řetězcích.

Jde o odvětví s vysokým podílem pracovníků v neplaceném volnu, konkrétně 40,5 % ve stavebnictví a 28,8 % ve výrobě

2) Lze je vybudovat rychle

Zásadní ponaučení z ekonomické krize v roce 2008 je: pracovní místa musí vznikat rychle.

Státy jako USA či Severní Korea zavedly úspěšné stimulační programy na výstavbu infrastruktury už v roce 2009.

Tyto projekty snížily negativní dopady krize na životy obyvatel a urychlily ekonomickou aktivitu, ale jen tam, kde byly připraveny ve velmi krátké době.

Tam, kde jsou investice omezené a kde je málo odborníků, trvá mnohem déle, než cyklistická infrastruktura vypadá tak, jak má.

S nouzovými fondy a kvůli akutní potřebě umožnit většímu počtu lidí jezdit do práce na kole však začaly místní a regionální úřady v celém Spojeném království budovat dočasně rozšířené cyklostezky a chodníky.

Organizace Transport for London urychleně buduje „strategickou cyklistickou síť za použití dočasných materiálů, včetně nových tras, s cílem snížit počet osob na přeplněných linkách metra, vlaků nebo autobusů.“

Její skotská pobočka Transport Scotland financuje program Prostor pro lidi (Spaces for People), který se pod vedením Sustrans Scotland snaží zvýšit bezpečnost pěší a cyklistické dopravy a posílit tak možnost zachovat dnes tolik potřebný společenský odstup.

V rámci balíčku obnovy státní ekonomiky mohla centrální vláda financovat dočasnou infrastrukturu pro chodce a cyklisty ve skutečně masivním rozsahu.

Místní úřady tak získaly čas, aby mohly posoudit, jaké jsou potřeby obyvatel z dlouhodobého hlediska, a poté začít pracovat na dlouhodobější infrastruktuře.

3) Může oživit naše města

Bývalá komisařka pro dopravu města New York Janette Sadik-Khan nedávno pro časopis Wired uvedla:

„Tohle je okamžik, kdy města musí být stejně velká a troufalá jako krize, které čelíme. Globální reakce na Covid-19 v oblasti dopravy musí ukázat ulice našich měst takové, jaké je už dlouho potřebujeme mít. Oakland, Denver, Minneapolis – všechna tato města využila příležitosti a provádějí právě takové změny, které chtěly provést už před deseti lety. Lidé tento okamžik vnímají jako možnost přinést do města nový život a nevracet zpět dopravní zácpy a znečištěné ovzduší, které nás doposud ohrožovaly.“

 

A co to znamená pro města Spojeného království – myslet odvážně a ve velkém?

Jak ukazuje naše analýza, investování dalších sedmi miliard liber do infrastruktury pro chodce a cyklisty v rámci balíčku na podporu rozvoje ekonomiky umožní rozvoj programů na podporu pěší a cyklistické dopravy ve stylu „MiniHolandska“.

Konkrétně jde o 46,4 míle vedlejších dopravních komunikací v městském prostředí (týká se asi poloviny měst a obcí Spojeného království).

Díky tomu by okamžitě vzniklo 103 tisíc pracovních míst, která by se mohla udržet po dobu dvou let a pomoci snížit rostoucí nezaměstnanost v důsledku koronavirové krize.

Naše města tak mohou být čistší a zdravější.

Přečtěte si sérii článků „Život po karanténě“ o tom, jak pandemie Covid-19 ovlivnila a ovlivňuje životy lidí a co nám může pomoci lépe připravit společnost i firmy na to, jak zvládnout následující období.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2020/june/new-cycling-infrastructure-can-deliver-a-healthy-economic-recovery/?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=11697115_The%20Network%20July%202020&utm_content=infrastructure&dm_i=6EB,6YPJV,MOUJV,S110Q,1


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)