Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Právní analýza - problematika vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků a na lesních a polních cestách

05. 08. 2020

Jak jsme vás již informovali, Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Financování bude zajištěno prostřednictvím prostředků pro IROP.

Projekty budou realizovány na území celé ČR, tj. bez ohledu na kategorii regionů. V souvislosti s přidělením dodatečných prostředků IROP bude potřeba pracovat s řadou rizik v oblasti implementace programu. Jde především o riziko spojené s časem, neboť prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2023.

Z tohoto důvodu jsou rizikové zejména stavební projekty, které nemají dosud vydané stavební povolení. Jednou z možností, jek eliminovat rizika, je požádat Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy o součinnost při odstranění problémů k problematice vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků, na protipovodňových hrázích jako víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace), s využíváním polních a lesních cest pro vyznačení vedení cyklotras, či s výstavbou cyklostezek po lesních a polních cestách. Kraje, města, mikroregiony evidují řadu konfliktních míst, která buď zabraňují, nebo komplikují snahu o vedení cyklotras a budování cyklistické infrastruktury po pozemcích v majetku či ve správě organizací jako jsou Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Odry, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR, další správci lesů, apod. Je to především z důvodu obav ze zodpovědnosti za bezpečnost cyklistů. Většinou je to jen o výkladu zákona.

Olomoucký kraj proto v roce 2019 si nechal zpracovat právní analýzu, která z popisu stávajícího právního stavu vyvozuje návrhy na potřebné, či případné legislativní změny, či předkládá návrhy na využití již stávajících právních předpisů k snadnějším možnostem budování cyklistické infrastruktury.

Tento dokument dává Olomoucký kraj k dispozici pro navazující jednání

 


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Právní analýza

Právní_analýza.pdf (1.3 MB)