Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit

13. 11. 2020

12. 11. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Paříž rozšíří rychlostní limit 30 km/h tak, aby od roku 2021 pokrýval celé město a zahájila již veřejnou konzultaci o tomto opatření. Tento krok naplňuje volební slib starostky Anne Hidalgo. Paříž má již několik let limit 30 km/h pokrývající širokou oblast, ale nyní bude tato základní rychlost zavedena všude kromě městského okruhu a pěších zón. Grenoble, Lille a Nantes provedly v posledních letech podobný posun na základní limit 30 km/h.

V sousedním Španělsku vláda prohlásila, že již podniká další kroky k právní změně, která by mohla v příštím roce snížit rychlostní limit na komunikacích ve městech na 30 km/h nebo méně v celé zemi. V Nizozemsku rovněž probíhají diskuse o snížení základního rychlostního limitu ve městech. Město Bilbao oznámilo, že bude prvním městem s více než 300 000 obyvateli, které má na celém území limit 30 km/h. Téměř 90 % městských komunikací již má nižší limit, ale na zbývajících komunikacích s 50 km/h bude nyní zavedena rychlost 30 km/h. Brusel, hlavní město Belgie, také na velké většině komunikací od roku 2021 sníží limit na 30 km/h.

Ve všech případech městské úřady uvádějí řadu výhod plynoucích z tohoto posunu, včetně zvýšené bezpečnosti, sníženého znečištění ovzduší a zvýšení přívětivosti městských center vůči cyklistům a chodcům.

ETSC již mnoho let prosazuje limit 30 km/h v oblastech s velkým počtem chodců a cyklistů, v blízkosti škol a v obytných oblastech. Nejúčinnější schémata zahrnují změny infrastruktury, které podporují dodržování rychlosti, stejně jako její vhodné prosazování.

Zdroj: https://etsc.eu/30km-h-limits-set-to-spread-in-2021/

Případný další komentář CDV je zde.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)