Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Otevřený dopis na MŽP k dostavbě pražského okruhu SOKP 520 (MZP500)

26. 11. 2020

Vážení,

ke zjišťovacímu řízení EIA pro dostavbu pražského okruhu SOKP 520 (MZP500) jako odborník zabývající se emisemi z dopravy a zároveň jako občan a vlastník nemovitosti na území hl. m. Prahy uvádím:

1. Realizace samotné části Satalice-Březiněves, bez propojení přes Vltavu směr Ruzyně, je celkem k ničemu. Význam má pouze celkové zprovoznění úseků 518, 519 a 520, tj. propojení od Ruzyně po Satalice. Vše by se tedy mělo posuzovat společně.

2. Realizací stavby nedojde k obecnému, celkovému zlepšení dopravní situace v Praze. Nákladní tranzitní doprava je již nyní z vnitřní Prahy vymístěna, osobní prakticky žádná není (řádově jednotky až deset procent celkové intenzity dopravy lehkých vozidel). Deklarovaný cíl záměru je sporný. Skutečný cíl je možná jiný.

3. Schůdnou alternativou pro snížení intenzity tranzitní silniční dopravy by mělo být vybudování vysokorychlostní železnice a vybudování/dobudování železniční sítě TEN-T pro nákladní dopravu.

4. Schůdnou alternativou pro dopravní situaci v Praze by mělo být omezování zbytné silniční dopravy mimo jiné nabídkou schůdných alternativ ve formě veřejné dopravy a nemotorizované dopravy (síť stezek pro pěší a cyklisty).

5. Realizací stavby dojde k podstatnému zvýšení dopravního zatížení metropolitní oblasti Prahy indukovanou dopravou. S tím bude spojen nárůst emisí CO2, zdravotně rizikových látek, a hluku.

6. Oblasti negativně ovlivněné nárůstem dopravy nebudou omezeny na oblast záměru, ale mohou být i delší vzdálenost od něj.

7. Emise CO2 a rizikových látek prakticky není možné účinně kompenzovat.

8. Záměr je neslučitelný s klimatickým závazkem hl. m. Prahy, neboť neexistuje dostupné, praktické a do roku 2030 ve velké míře nasaditelné řešení motorizované silniční dopravy s nulovou či velmi nízkou uhlíkovou stopou.

9. Občanům by se nemělo lhát. Občany by se nemělo uvádět v omyl. Měla by být vedena veřejná diskuze. Není a nebude vše v pořádku, jak se z dokumentace zdá. Bude to velmi podstatný zásah a občanům nejen přilehlých oblastí, ale celé Prahy, by měla být dána možnost se vyjádřit, zda chtějí upřednostnit kratší dojezdové doby automobilem, nebo životní prostředí a zejména zdraví své, svých rodičů a dětí, a spoluobčanů.

S úctou

prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.

-- 
prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.
Centrum vozidel udržitelné mobility
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 4

Professor of Mechanical Engineering
Czech Technical University in Prague

laboratoř/laboratory: Přílepská 1920, 252 63 Roztoky, Czech Republic
tel. (+420)774262854


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)