Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zkoumání městské mobility a vlivů na lidské zdraví

09. 01. 2021

Existuje celá řada příkladů úspěšně zvládnutého integrovaného strategického plánování dopravy a mobility, které přispívá k dosažení širších společenských, ekonomických a environmentálních cílů. Podobné projekty by měly sloužit jako důkazní základna pro ekonomická hodnocení, která jdou dál než tradiční metody. Tímto způsobem lze zajistit úspory na nákladech mnoha orgánů místní samosprávy i státní správy. Abychom byli schopni využít všechny možnosti, jak zlepšit městskou infrastrukturu, a vyřešit složité problémy např. v oblasti zdraví, budeme potřebovat koordinovanější přístup se silným vedením.

Publikace Zdraví + Mobilita (Health + Mobility, A design protocol for mobilising healthy living) nabízí metodu, jak s využitím dat konkrétního města pochopit místní problémy i možnosti v oblasti zdraví a dopravy.

Zpráva, která je výsledkem spolupráce mezi Arup, BRE, University College London a AREA Research / Perkins + Will, pomáhá orgánům s rozhodovací pravomocí lépe pochopit, jaké má infrastruktura pro mobilitu dopady na kvalitu života ve městě, a tím umožňuje budovat lepší infrastrukturu. Zkoumá vztah mezi fyzickým a psychickým zdravím a dostupností aktivních a neaktivních způsobů dopravy pro každodenní cesty.

Autoři zprávy provedli revizi nejnovějších studií, literatury a metodiky, a následně vytvořili rámec, který strukturuje vztah mezi dopravní infrastrukturou a zdravím. Rámec je podpůrným nástrojem pro návrhový protokol, který městům pomáhá podporovat a propagovat zdravý a kvalitní životní styl.

Zdroj: http://epomm.eu/

Foto: arup.com


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)