Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy

02. 02. 2021

Podobně jako ostatní evropské země připravuje Slovensko Národní plán obnovy a další programové dokumenty pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti na období 2021-2027.

Je to mimo jiné kvůli nutnosti přizpůsobit investice požadavkům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde bezpochyby o velmi ambiciózní cíl, proto EU uvolnila bezprecedentní finanční prostředky, které mají pomoci tohoto cíle dosáhnout. Následující řádky jsou zprávou z Ministerstva dopravy a výstavby SR:

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR intenzivně komunikuje ve věci zařazení cyklistické dopravy a cykloturistiky do základních strategických a programových dokumentů s dalšími resorty - Ministerstvem financí SR a Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace SR jako institucemi odpovědnými za přípravu a implementaci Národního plánu obnovy a odolnosti resp. Partnerské dohody SR na léta 2021-2027.

V případě Národního plánu obnovy a odolnosti (National Recovery and Resilience Plan) je záměrem našeho resortu v rámci podpory integrované dopravy propojení městské a meziměstské cyklistické dopravy s železniční infrastrukturou prostřednictvím výstavby přístupových cyklistických tras na železniční stanice a zastávky, jakož i budováním parkovacích míst pro kola v okolí přestupních uzlů. Naším cílem je alokovat dostatek prostředků na podporu bezpečného dojíždění na kole do práce, do školy, do obchodu, na úřad apod. s využitím přestupu z vlaku na kolo a opačně.

Ve spolupráci s kompetentními resorty se v souladu s Programovým prohlášením vlády SR na období 2020-2024 snažíme vytvářet podmínky pro trvalý systémový a finančně udržitelný rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky s cílem zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce v městské a příměstské dopravě.

Na 1. setkání národní cyklistické pracovní skupiny v rámci projektu Interreg "Danube Cycle Plans" Program nadnárodní spolupráce pro Podunají byly účastníkům online setkání (regionální a lokální cyklokoordinátoři, zástupci občanských sdružení a organizací aktivních v oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky) představeny hlavní záměry a cíle projektu související s aktualizací národní cyklostrategie a procesem definování národní sítě cyklotras. Přítomní účastníci se shodli na tom, že při koncipování národní sítě cyklotras je třeba přihlížet k vyváženému rozvoji všech druhů cyklistiky, tj cyklistické dopravy určené na denní dojíždění do práce, do školy, na úřady, za službami apod ., volnočasové (rekreační) cyklistiky v okolí bydliště, jakož i dálkové cykloturistiky.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Foto: Peter Klučka


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)