Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Mobilita jako sportovní hra

16. 03. 2021

Zvyšování kvality městské mobility v celé městské části je poměrně náročný úkol, jak s ohledem na charakteristiku dané oblasti (velikost, lokace, propojení s dalšími částmi města), tak kvůli její dostupnosti (silnice, oblasti s omezením vjezdu motorových vozidel, pěší zóny), nebo stávajícímu dopravnímu systému a infrastruktuře (autobusové linky, parkoviště pro automobily, stanice sdílených jízdních kol).

Řešení tohoto problému vyžaduje několik přístupů: na jedné straně je třeba jednat podle osobních motivací jednotlivců, hledat způsoby, jak posílit a motivovat k takovému chování, které rozvíjí udržitelnou a aktivní mobilitu, na straně druhé je nezbytné dát úředníkům a politikům pravomoci k vytváření dopravní politiky orientované na člověka, nikoliv na auta.

A přesně to je cílem projektu CIVITAS MUV - Mobility Urban Values. Žádoucí změnu chování v místní komunitě lze podpořit prostřednictvím hry, která udržitelnou mobilitu mění ve sport. Současně je vhodné na webovém rozhraní shromažďovat data o mobilitě (samozřejmě anonymně), a dále je poskytovat místní samosprávě za účelem implementace strategických plánů mobility.

Řešení projektu MUV vznikají a jsou pilotně prováděna v Amsterodamu, Barceloně, Fundão, Ghentu, Helsinkách a Palermu.

Zdroj: http://www.epomm.eu/newsletter/v2/eupdate.php?nl=0818&lan=en


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)