Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Městská čtvrť je tam, kde probíhá každodenní život

15. 03. 2021

V rámci projektu CIVITAS SUNRISE spolupracuje na změně dokonce šest městských částí! V řadě evropských měst čím dál častěji vznikají iniciativy, které řídí místní aktivní komunita, protože lidé cítí potřebu formovat své vlastní město, propojovat se v rámci občanské společnosti a vzájemně sdílet ty nejlepší příklady z praxe. To platí pro celou řadu aspektů života ve městě, ať už jde o komunitní zahrady, projekty společného bydlení nebo nové občanské iniciativy zaměřené na omezené užívání individuální motorové dopravy.

Inovativní přístup projektu CIVITAS SUNRISE spočívá v konkrétním zapojení obyvatel do všech fází projektu. Veřejnost pomáhá hledat a spoluvytvářet taková dopravní opatření, díky kterým bude mobilita v dané části města udržitelnější. Jako příklad uvádíme iniciativu pěškobusu v jeruzalémské čtvrti Baka, která díky silnému participačnímu procesu na dvou zdejších základních školách docílila skvělého výsledku: po ukončení edukačního programu asi 40 % rodičů doprovázelo své děti do školy pěšky, ve srovnání se 7 % před zahájením programu. Dalším přínosem bylo snížení množství nečistot v ovzduší a problémů s dopravními zácpami.

Neo Rysio, městské části metropole Soluň, se díky mapovací hře nebo terénním workshopům podařilo získat zájem i těch skupin obyvatel, jejichž oslovení bývá problematické, včetně například starších osob. I s jejich pomocí obec řešila problémy s mobilitou na předměstí nebo jak zvýšit kvalitu života a obyvatelnost v celé lokalitě. Projekt SUNRISE zahájil budování kapacit se skupinou tzv. Take Up Cities, a ještě zbývá pět volných míst pro další města, která by měla zájem!

Zdroj: http://www.epomm.eu/newsletter/v2/eupdate.php?nl=0818&lan=en


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)