Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

05. 07. 2021

S ohledem na velký zájem obcí o informace o dotačních možnostech na cyklistickou infrastrukturu zpracoval Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje přehled, který ve formě PowerPointové prezentace naleznete v příloze.

Prezentace je rozčleněna do několika částí – krajské dotační programy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, evropské dotace v rámci programového období EU 2014-2020 a předběžné informace k evropským dotacím v programovém období EU 2021-2027.

V závěru prezentace jsou Vám k dispozici kontaktní údaje na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, na které se v případě potřeby neváhejte obrátit.

Informace jsou aktualní k 30. 6. 2021


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

Dotace pro obce - cyklistická infrastruktura.pdf (279 kB)