Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Inkluzivní doprava přispívá zdraví měst

15. 07. 2021

Zvyšující se cenová nedostupnost měst vede ke gentrifikaci metropolitních území a jejich okolí. Předměstí, která z hlediska dostupnosti zcela závisí na autech, mohou marginalizovat ty, kteří auto nemají - zejména mladé a starší lidi. Sociální izolace a nedostatek komunitní interakce jsou spojeny s horším zdravotním stavem. Výzkum odhaluje jasné a významné spojení mezi četností cest/mírou aktivity a rizikem sociálního vyloučení. Zlepšení mobility může pravděpodobně snížit riziko sociálního vyloučení. Zlepšení veřejné dopravy umožňující vznik nových cest se podceňuje a celková hodnota veřejné dopravy pro komunitu si zaslouží větší uznání. Podle doporučení skupiny C40 Cities (celosvětové sítě měst se společným přístupem ke klimatu pro omezení globálního oteplování) by měla města zaujmout koordinovaný přístup k vytvoření cenově dostupného a přístupného systému veřejné dopravy na základě zkoumání fyzického plánování, integrované tarifní strategii a integrovaného fungování. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří hodnotí veřejnou dopravu jako „dobrou“, mají s téměř trojnásobně vyšší pravděpodobností možnosti přístupu k veřejným službám, jako je zdravotní péče, supermarkety nebo vzdělávání než ti, kteří ji hodnotí jako „špatnou“. Tito lidé také méně často tvrdí, že pociťují napětí, jsou v životě nespokojeni nebo pociťují problémy v oblasti duševního zdraví.

Vedle hromadné veřejné dopravy hraje při posilování sociální inkluze a pohody roli také aktivní a nemotorizovaná veřejná doprava. Čtvrti přátelské k chodcům vybízejí k procházkám a cyklistice, což umožňuje větší integraci mezi čtvrtěmi a posilování komunitního ducha u rezidentů, čímž se vytváří přínos pro duševní i fyzické zdraví.

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)