Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Více zeleně, více spokojenosti, dokazují průzkumy ve Velké Británii

16. 07. 2021

Výzkum opakovaně potvrzuje spojení mezi veřejnou zelení a dobrým duševním zdravím a pocitem pohody. V průzkumu, kterého se zúčastnilo 10 000 lidí ve Velké Británii bylo zjištěno, že komunity žijící v zelenějších městských oblastech s větší pravděpodobností hlásily nižší míru duševního stresu a vyšší míru pohody po úpravě dle socioekonomických odchylek na individuální a regionální úrovni.

 

„Obyvatelé žijící v zelenější v městských částech vykazují méně duševních potíží a vyšší kvalitu života.“

 

Centre for Mental Health and Urban Design (Centrum pro duševní zdraví a městský design) ve Velké Británii identifikuje čtyři klíčová témata příležitostí pro duševní zdraví shrnutá pod akronymem GAPS: Green places (zelená místa), Active places (aktivní místa), Prosocial places (prosociální místa) a Safe places (bezpečná místa). Existuje jasné spojení mezi přístupnými zelenými místy a dobrým duševním zdravím a pohodou. Zelené plochy v blízkosti místa bydliště mohou zlepšit náladu a sloužit jako motivace ke cvičení a podněcovat přirozené interakce. Lidé by se měli setkávat s přírodou ve městě v rámci svého běžného denního režimu, a to díky opatřením v podobě nízkoemisních zón, omezením parkovacích míst jejich přeměnou na zelené plochy a většími prostory pro pěší, kde se mohou lidé pohybovat a setkávat. 

 

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)