Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak na snížení emisí v centrech měst. Netradiční odpověď z Krakowa

23. 07. 2021

Snížení emisí v evropských městech je prospěšné pro zdravý život. Jedním skvělým příkladem, který je také uznáván jako příkladná AKCEMOBILITY v rámci akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY, je iniciativa Park & Ride pod názvem Q-Park. Tento soukromý belgický poskytovatel parkovacích míst nabízí každý víkend více než 50% slevu při parkování na železniční stanici „Antwerp Berchem“. Parkoviště je příhodně umístěno na obchvatu města pro snížení používání osobních aut v centru města.

 

Omezení vjezdu osobních aut do center měst

Přechodné nebo trvalé regulace vjezdu vozidel do města (Urban Vehicle Access Regulation - UVAR) představují další opatření pro omezení provozu osobních aut v centrálních oblastech měst. Jedná se o různá opatření od dočasných restrikcí po omezení na nízkoemisní vozidla v určitých zónách či dokonce zákaz vjezdu všech soukromých vozidel do určitých oblastí. Zatímco vymezení UVAR může být zdlouhavý proces, existují i menší a rychlejší řešení. Bordeaux a Paříž zavedly strategii pro den bez aut vždy první neděli v měsíci po celý rok 2021 zavedením zón bez aut v určitých oblastech. Od ledna do března je tato koncepce testována v západní části středu města Bordeaux. Od dubna dále je tato zóna rozšířena na sever a na jih. Pravidla platí v době od 10:00 do 18:00 nebo 19:00 hodin. Tato pravidelná akce zajišťuje předvídatelnost a brání výraznějšímu dopadu na plynulost dopravy ve větším měřítku. 

Polské město Krakow změnilo svá pravidla parkování v několika městských čtvrtích. Tyto změny se setkaly s protesty ze strany majitelů obchodů a provozovatelů parkovišť. Negativní postoj se ale v průběhu několika měsíců změnil, protože majitelé obchodů a parkovišť nezaznamenali žádné významné ekonomické ztráty a lidé měli tendenci trávit v restrukturalizované oblasti více času. Více než 75 % dotazovaných se nechtělo vrátit k předchozímu scénáři. Zdůrazňovali, že jsou „obzvláště rádi, že v těchto oblastech nejsou auta, a také je těší strukturální krajinářské úpravy, historické budovy a celková atmosféra“. Tyto příklady z výše uvedených měst představují jen malou část kolektivního úsilí, které vynakládají evropská města na dekarbonizaci.

 

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)