Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak plány městské mobility zlepšit fyzické zdraví obyvatel?

06. 08. 2021

Vývoj SUMP, což je dlouhodobý komplexní plán integrované mobility pro celou funkční městskou oblast, poskytuje jasné dlouhodobé cíle na základě analýzy výzev v oblasti mobility holistickým způsobem, při současném řešení celkového mixu dopravy pro snížení externích vlivů, které jsou škodlivé pro lidi a životní prostředí. Město Budapešť zdůraznilo důležitost SUMP jako klíče k harmonizovanějšímu přístupu ze strany různých zainteresovaných aktérů z oddělení městské správy a zástupců státu vůči přepravním společnostem. Tato koordinace zaručuje kolektivní podporu potřebnou pro implementaci SUMP. Více informací o programech SUMP je zveřejněno na platformě ELTIS a v pravidlech pro vypracování a implementaci SUMP.

 Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Strategie (Role města, tag2)