Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“

05. 08. 2021

Evropská komise ve svém balíčku „Fit for 55“ promeškala skvělou příležitost navrhnout radikální transformační posun směrem od silniční motorové dopravy, která je významným znečišťovatelem ovzduší. Pokud chce EU do roku 2030 snížit množství emisí o 55 %, musí výrazně navýšit podíl cyklistiky ve všech evropských státech.

Pod názvem „Fit for 55“ Evropská komise 14. července zveřejnila dlouho očekávaný balíček návrhů, určených k implementaci Zelené dohody pro Evropu. Jde o ambiciózní plán s řadou legislativních a politických opatření, jejichž cílem je snížit množství uhlíkových emisí v zemích EU do roku 2030 o 55 % (ve srovnání s hodnotami v roce 1990).

V následujících odstavcích je uvedena prvotní reakce několika cyklistických organizací (Evropská cyklistická federace ECF, Evropský cyklistický průmysl CIE, Federace evropského cykloprůmyslu CONEBI) na dokument „Fit for 55“. Reakce se týkají především úsilí o snížení emisí z dopravy.

Zaprvé je nutné, aby celé úsilí bylo maximální, aby nedošlo k žádnému krácení politického závazku k využití plánu Komise, a aby snížení uhlíkových emisí v evropských státech proběhlo vzhledem k rostoucí klimatické krizi co nejrychleji.

Zadruhé platí, že EU nemůže naplnit svůj cíl snížit emise o 55 % do roku 2030, aniž by podpořila intenzivnější a systematičtější rozvoj cyklistiky na evropském kontinentu.

Podle analýzy Evropské komise tvoří doprava v Evropě téměř čtvrtinu uhlíkových emisí a je hlavní příčinou znečištěného ovzduší ve městech. Je také jediným sektorem, kde množství emisí stále neklesá. Hlavním viníkem je silniční doprava, která produkuje 70 % emisí skleníkových plynů. Ze závěrů Komise vyplývá, že „emise skleníkových plynů z dopravy bude nutné snížit nejméně o 60 % ve srovnání s rokem 1990, a současně jejich množství vytrvale snižovat k nulovým hodnotám“.

Dostane nás ale k tomuto cíli úplné zrušení prodeje nových aut produkujících nečistoty nejpozději do roku 2035, a instalace nabíjecích a čerpacích míst na hlavních evropských dálnicích?

Elektrifikace motorové dopravy by měla být součástí plánu na dekarbonizaci dopravy, v tomto plánu je však vážný nedostatek – rozšíření stávajících technologií na elektrifikaci motorových vozidel a nabíjecích zařízení pro co nejširší použití nebude dost rychlé na to, abychom dosáhli potřebného výsledku včas. Dekarbonizace dopravy vyžaduje mnohem rychlejší a rozhodnější opatření.

Technologie, která umožní velmi rychle snížit množství emisí z dopravy, již existuje, a to víc než 200 let. Je značně rozšířená v ulicích našich měst, pokud tedy zrovna nečinně neodpočívá v garážích a sklepech. Její výroba a prodej jsou mnohem ekonomicky úspornější, stejně jako prostor, který vyžaduje. A naše klima umí vyčistit velmi rychle. Je to jízdní kolo.

Jízdní kolo bylo běžným dopravním prostředkem pro každý den i pro volný čas, dokud v polovině 20. století nenastoupila auta. Příslib spalovacího motoru, který lidem poskytne svobodu pohybu, brzy ustoupil do pozadí. Veřejná prostranství jsme postoupili víceproudým dálnicím, rozdělili jsme obce a centra měst kvůli budování širokých bulvárů a parkovacích míst.

A nyní začínáme pociťovat důsledky: závislost na autě, když se chceme někam dostat, vysoké náklady na pořízení a údržbu motorových vozidel, rozdělení společnosti a měst způsobené silnicemi a dálnicemi, a hlavně masivní daň, uvalená na naše klima a naši schopnost žít na této planetě udržitelným způsobem.

Balíček EK „Fit for 55“ byl skvělou příležitostí k navržení transformačního posunu směrem od silniční dopravy. Svou příležitost však promarnil příliš silným důrazem na elektrifikaci vozidel na úkor intenzivního rozvoje potenciálu cyklistiky - již dobře známé dopravní technologie s nulovými emisemi, kterou lze rychle e efektivně rozšířit při výrazně nižších nákladech, než vyžaduje elektrifikace motorové dopravy.

Ačkoliv přínosy cyklistiky pro životní prostředí a klima planety jsou dobře známé, nezaškodí si je čas od času zopakovat. Podle analýzy ECF cyklistika již dnes v zemích EU ušetří produkci více než 16 milionů tun CO2 ročně. Ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2018 vyplývá, že ekonomická hodnota sníženého množství nečistot v ovzduší díky cyklistice je 435 milionů euro. A Dále jsou tu úspory paliv: i současná míra cyklistiky v zemích EU odpovídá úsporám více než 3 miliard litrů paliva ročně.

Další úspory jsou ve výrobě. Závěry ze zprávy ECF z roku 2016 uvádějí, že výroba jízdních kol vypouští do ovzduší asi 21 gram CO2 na jeden osobokilometr, ve srovnání s 271 gramem v případě výroby aut. A nakonec nepopiratelné úspory v množství emisí: pokud by se podařilo dosáhnout trojnásobného podílu cyklistiky na evropských silnicích, budou úspory emisí CO2 někde mezi 33 a 72 miliony tun CO2 ročně.

Stejně důležitá je i řada sociálních přínosů, které na rozdíl od automobilů přináší jízdní kola, například lepší zdraví, méně dopravních zácp, menší hlučnost, mnohem menší spotřeba surovin, méně úmrtí na silnicích, lepší města pro život, lepší propojenost na venkově, ekologičtější možnosti pro volný čas a turistiku, oživení místní ekonomiky a lepší inkluze ve společenstvích.

A jaká je pointa? Pokud EU skutečně věří tomu, že lze do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 %, a chce to udělat spravedlivě a efektivně, potom nemá jinou možnost než kromě plánované elektrifikace motorové dopravy posílit rozvoj cyklistiky ve všech evropských státech – a my bychom řekli, že jde o úplnou prioritu.

Jill Warrenová, generální ředitelka ECF: „Podpora rozvoje cyklistiky je tím nejlepším ověřeným způsobem, jak urychleně a masivně snížit množství emisí z dopravy; pokud tedy EU a její členské státy chtějí mít reálnou naději, že se do roku 2030 podaří naplnit stanovené klimatické cíle, měly by rozvoj cyklistiky považovat za naléhavou prioritu.“

Philip Amal, ředitel ECF pro politiku a rozvoj: „Cyklistika musí být hlavním příjemcem částky 72 miliard euro ze Sociálního fondu pro změnu klimatu, který je součástí balíčku Fit for 55 a jehož cílem je podpořit obyvatele Evropy, kteří jsou nejvíc ohroženi energetickou či dopravní chudobou.“

Kevin Mayne, výkonný ředitel Cycling Industries Europe: „Cyklistický průmysl v Evropě je připraven pokračovat v pomoci světu v přechodu na elektromobilitu. Balíček Fit for 55 musí tento cíl podpořit investicemi do cyklistiky a cyklistické infrastruktury, což se přímo projeví v rozvoji zelených pracovních míst na území Evropy.“

Manuel Marsilio, generální ředitel Konfederace evropského cykloprůmyslu: „Elektrokola, která nahrazují cesty autem a neprodukují znečišťující emise, rychle získávají preference mezi spotřebiteli a stávají se nejprodávanějšími elektrickými dopravními prostředky současnosti. Celých 80 % ze 4,5 milionu elektrokol, která byla v loňském roce prodána v Evropě, zde bylo i vyrobeno. Balíček Fit for 55 musí maximalizovat ohromný potenciál elektrokol v našem úsilí o dekarbonizaci emisí a vytváření dalších pracovních míst.“

Autor Thomas Delrive

15. července 2021

https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-organisations-react-fit-55


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)