Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Big data ve výzkumu projektu Mobesa

07. 08. 2021

Projekt MOBESA reaguje na problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží velkoplošných chráněných území a řeší, jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do strategických dokumentů těchto území a jejich rozhodovací praxe. Výsledkem projektu bude především metodika tvorby plánů mobility pro velkoplošná environmentálně citlivá území doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy do/na a po chráněných oblastech.

V současné době probíhá v rámci projektu MOBESA řada sběrů dat a jejich analýzy. Ty se soustředí především na případová území NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Moravský kras a CHKO Jizerské hory. „Zvolené oblasti zastupují různé typy využití území, kde probíhá jak zimní, tak letní turistika, nabízí se zde rozmanitá šíře aktivit a služeb pro turisty, turistů je zde hojně a koncentrují se tady také dopravní problémy, "uvádí Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D., vedoucí vědeckého týmu.

Další informace jsou dostupné na tomto odkaze.

Co je v projektu nového, tým prezentuje na webu Doprava a mobilita.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)