Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

SFDI schválil příspěvky na cyklostezky pro rok 2021

22. 07. 2021

Výbor SFDI na svém jednání dne 22.7.2021 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek pro rok 2021. Celkový schválený limitní příspěvek přesahuje 2 miliardy Kč a jedná se o rekordní objem schválených příspěvků v celé historii jejich poskytování.

Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 302 akcí s limitní výší příspěvku 1 266,932 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.
Celkově bylo předloženo 432 žádostí. Všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku, byly schváleny Výborem SFDI.

Na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty bylo schváleno 78 akcí s limitní výší příspěvku 749,816 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Celkově bylo předloženo 97 žádostí. Všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku, byly schváleny Výborem SFDI.

Původní výše rozpočtu na rok 2021 nepostačovala na krytí požadavků v žádné oblasti poskytovaných příspěvků. Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2022, která je ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2021.

 

zdroj: SFDI


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)