Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města

11. 08. 2021

Plánovat s ohledem na děti. Bylo by skvělé, kdyby města, která realizují plány udržitelné městské mobility, s takovými plány počítala. Jako inspiraci pro česká města spolek Partnerství pro městskou mobilitu přeložil článek Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města od autorky Sofie Pechinové, který byl zveřejněn na portále ELTIS.

V italské Boloni se chystají zahájit revoluční projekt v oblasti městské mobility. Pod názvem „Plán pro urgentní pěší zóny“ bude město experimentovat a od začátku dalšího školního roku promění jednu z ulic v okrajové části Savena na pěší zónu. Milánská ulice, o kterou se jedná, by se měla stát prostorem, kde si děti mohou hrát a navazovat kontakty.

Ulice je v současnosti částečně uzavřená pro motorovou dopravu, její prostor je však nezajímavý. Součástí projektu je instalace nového mobiliáře, a také nenákladné úpravy, které pomohou vytvořit prostor pro společenský kontakt, např. různé hry namalované na povrchu, senzorické stezky, kruhové lavičky nebo didaktická zahrada, pingpongový stůl a stromy lemované vodní plochy, ale i malá pódia pro organizování menších akcí.

Účelem veškerého vybavení je uvítat zde lidi různého věku, různých zájmů a s různými možnostmi dopravy a umožnit jim nové způsoby využití tohoto prostoru.

Nové úpravy zůstanou na ulici po dobu 18 měsíců, kdy bude monitorováno jejich využití místními, především dětmi a mládeží z okolních škol. Pokud bude tato dočasná intervence shledána úspěšnou, na základě Plánu pro urgentní pěší zóny bude zajištěna možnost navrhnout a realizovat konečnou transformaci uličního prostoru.

Hlavní myšlenkou celého plánu je poskytnout místním lidem veřejný prostor, který bude v blízkosti bydliště a bude sloužit rekreačnímu, sportovnímu či kulturnímu vyžití.

Článek z 29. července 2021

https://www.eltis.org/in-brief/news/bologna-install-childrens-streets-outside-city-centre


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)