Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Příručka „Čas na změnu“ radí městům, jak pomoci lidem dostat se do práce aktivním způsobem

15. 08. 2021

V České republice jsou známé kampaně Do práce na kole, nebo výzva 10000 kroků. Jenže tyto kampaně připravují neziskové organizace a zatím bez národních dotací a podnětů. Inpsirací pro budoucí českou vládu může být Ministerstvo dopravy Spojeného království. Za tím účelem spolek Partnerství pro městskou mobiliu připravil překlad článku Příručka „Čas na změnu“ radí městům, jak pomoci lidem dostat se do práce aktivním způsobem.

Článek připravala organizace Sustrans a byla zveřejněna dne 4. 8. 2021?

Vládní příručka má pomoci zástupcům místní samosprávy, kteří chtějí obyvatelům svých měst a obcí usnadnit cestování do práce na kole nebo pěšky.

Ministerstvo dopravy Spojeného království vyzvalo organizaci Sustrans, aby pomohla představitelům měst a obcí a upozornila je na způsoby, kterými mohou posílit aktivní mobilitu především pro účely dojíždění do zaměstnání. Nyní, kdy se lidé po uvolnění restrikcí během pandemie Covid-19 vracejí do práce, je vhodný čas na změnu. 60stránková publikace nabízí praktické kroky, jak zúročit nárůst podílu pěší a cyklistické dopravy v období pandemie.

Až se nám podaří vymanit z pandemie a omezení se uvolní, měli bychom se chopit příležitosti a přinést trvalé pozitivní změny. Víme, že musíme méně používat auta, a víme také, že lidé chtějí víc jezdit na kole a chodit pěšky – a tato příručka upozorňuje na to, jak k tomuto cíli může přispět místní samospráva.

Matt Winfield, ředitel Sustrans pro oblast Anglie

Postupný návrat zaměstnanců na pracoviště během letošního léta probíhá souběžně se zavedením tzv. Capability Fund 2021/2022, fondu s rozpočtem 30 milionů liber, určeným pro všechna města a obce v Anglii mimo Londýn.

Cílem financování je pomoci městům plánovat kvalitní infrastrukturu pro aktivní mobilitu a podpořit programy zaměřené na změny dopravních návyků.

Příručka Čas na změnu byla ministerstvem dopravy vydána jako součást řady prohlášení v rámci letošního britského „Léta s cyklistickou a pěší dopravou“.
  

Iniciativy pro zaměstnavatele

Dokument uvádí, jak může městská samospráva získat finance potřebné na realizaci programů zaměřených na změny dopravních návyků, jak při přípravě takových programů využít dostupná data, modely chování a inkluzivní jazyk a obrazové materiály.

 

Dokument také obsahuje seznam iniciativ, které jsou vhodné pro zaměstnavatele s cílem podpořit aktivní způsoby dojíždění do práce, a dále komunikační zdroje, které místní samospráva využije při propagaci.

 Věříme, že jakmile lidé začnou znovu dojíždět na svá pracoviště, budou i častěji jezdit na kole a chodit pěšky. Pandemie upozornila na výhody aktivní mobility, na její přínosy pro lidské zdraví fyzické i psychické, pro místní komunity i pro životní prostředí, a my bychom tento okamžik možných změn neměli nechat jen tak zmizet.

MATT WINFIELD, ředitel Sustrans pro oblast anglie

 

Ministerstvo pověřilo Sustrans provedením výzkumu a přípravou balíčku pro příručku.

Příručka je sice zaměřená na cyklistickou dopravu, její součástí jsou však i fungující opatření pro chodce.

Na jejím vydání Sustrans spolupracuje s Centrem pro lepší stárnutí.

Jak bylo zjištěno, nedostatečná infrastruktura pro chodce a cyklisty spolu s obavami o vlastní bezpečnost a zhoršujícím se zdravím jsou hlavní překážky, proč lidé starší 60let nevyužívají jízdu na kole a chůzi jako způsoby dopravy.

Je nutné, aby města a obce dokázaly využít pozitivní posun směrem k aktivní mobilitě, který nastal během pandemie, a usnadnily lidem jejich rozhodnutí častěji chodit pěšky a jezdit na kole.

Download and read the Moment of Change publication.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2021/august/a-moment-of-change-for-councils-to-encourage-commuters-to-walk-or-cycle-to-work/


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)