Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Velo-city 2021 Lisabon: Denní zpravodaj – pondělí: Rozmanitost v cyklistice a klimatická krize v centru pozornosti

06. 09. 2021

Věříme, že jste si první den konference Velo-city 2021 užili, od plenárních zasedání na vysoké úrovni po inspirativní doprovodné akce, od diskuzí o dočasných cyklopruzích až po debaty o trvalé proměně infrastruktury.

Po loňské pauze jsme neskutečně šťastni, že konečně můžeme přivítat zpět vás všechny, návštěvníky Velo-city, a na vlastní oči a uši zjistit, co se dělo a děje ve světě cyklistiky. Nedojeli jste včas na pondělní ranní plenární zasedání? Nestihli jste vašeho oblíbeného řečníka? Nebojte se, od toho je tu Denní zpravodaj Velo-city.

CITÁT DNE: „Cyklistická revoluce právě probíhá a bude ještě silnější, to vám můžu slíbit.“ Frans Timmermans, Výkonný viceprezident Evropské komise


Úvodní plenární zasedání: Rozmanitost v cyklistice

Jízda na kole je pro každého z nás nejlepší způsob, jak posílit tělo a mysl, a to ve společnosti druhých. Takové je hlavní poselství pondělního úvodního zasedání, na kterém se na pódiu vystřídalo několik vynikajících řečníků z různých koutů světa, aby se podělili o vlastní zkušenosti k tématu. „Čím rozmanitější, tím silnější budeme,“ řekl prezident ECF Henk Swarttouw, když debatoval o tom, jak důležité je podpořit rozvoj cyklistiky mezi lidmi z různých prostředí.

Zatímco minulý rok mnohým z nás otevřel oči a my si uvědomili, jak obrovské výhody má jízda na kole, pro jiné to bude vyžadovat kompletní změnu myšlení. Jak toho ale dosáhnout? Podle dnešních přednášejících jde většinou o vnímání: musíme cyklistiku normalizovat pro všechny lidi, a proto je nutné změnit to, jak je vnímána na systémové úrovni.

„Transformoval jsem jízdní kolo do politického nástroje. Tím jsem přímo do centra politického dění přivedl vyloučenou skupinu lidí a dnes jsou cyklisté v našem městě vnímáni jako prominentní občané,“ uvedl Manuel de Araújo, starosta města Quelimane v Mosambiku.

Hlavní body pondělního zasedání

Paralelní zasedání byla zahájena silným poselstvím: umožnit lidem, aby na vlastní kůži zažili proměněné město, to je taktický urbanismus. Chce-li se město posunout dál směrem od dočasné k trvalé infrastruktuře pro cyklisty, musí zahájit dialog s obyvateli o jejich potřebách, a následně otestovat různé způsoby řešení.

Na opačném konci pavilonu mohli návštěvníci Zeleného pódia vidět několik kreativních a pozitivních řešení, jak zmírnit problémy dopravní chudoby. Opakujícím se tématem zasedání byly nedostatečné možnosti různých menšin v oblasti cyklistiky. Jak shrnula Corra Boushelová z organizace Wheelness: „Když se jim dostane správné podpory, většina lidí z různých menšin začlení jízdu na kole do svého života, protože jim zaručuje určitou důstojnost, a také spoustu radosti.“

Po obědové pauze chuť publika na inspirativní diskuze ještě vzrostla a na talíři se objevilo téma bezpečnosti silničního provozu. Jak výstižně uvedla Ana Tomazová, nikdo by se jako uživatel silniční sítě neměl cítit ohrožen. Současné systémy se však zaměřují především na bezpečnost uvnitř vozidla, přitom podle průzkumů se 42 % smrtelných nehod cyklistů stane ve venkovských oblastech, kde chybí vhodná infrastruktura (a také například chodníky). Ve městech riziko obvykle souvisí s omezením rychlosti – politici by měli začít stavět hodnotu lidského života výš než rychlost a čas.

Současná pandemická krize nabízí celou řadu poznatků a ponaučení. Několik členů ECF se podělilo o své zkušenosti s rozvojem cyklistiky během koronavirové pandemie. Zatímco v Nizozemí a Belgii došlo k intenzivnímu navýšení počtu rekreačních cyklistů, což vyrovnalo útlum v počtu těch dojíždějících, pandemie v Maďarsku vedla ke vzniku nových pobídek a cyklostezek, a to navzdory nesouhlasným názorům vládnoucí strany.

Zaměřeno na: Město jinak – jak vrátit prostor lidem

Jak efektivně pomocí udržitelné mobility získáme veřejný prostor zpět a vrátíme ho lidem? Jak se nám daří upřednostňovat aktivní mobilitu? Kouzelné slůvko je koherence (soudržnost, souvislost). Zaměřit se odděleně na jednotlivé způsoby dopravy místo souvislé dopravní sítě, to prostě nefunguje. To byla klíčová informace, kterou jsme si odnesli z pondělního tematického setkání „Město jinak: Jak vrátit prostor lidem.“

Na tomto setkání, které moderovala generální ředitelka ECF Jill Warrenová, se představili Erik Tetteroo, Joakim Boberg, Melissa Gómezová, Paul Cronin a José Viegas. Prezentovali zde různé metody, jak zvýšit podíl aktivní mobility ve městech. Všechny prezentace přitom kladly silný důraz na význam kvalitně řízených dopravních sítí a dostupnosti.

Několikrát se hovořilo o souvislosti mezi budováním vhodné infrastruktury a zajištěním její maximální dostupnosti; tuto myšlenku stručně shrnul José Viegas během diskuze o efektivitě cenově dostupných systémů sdílených jízdních kol: „vybudujte to, zajistěte bezpečnost a maximálně dostupná jízdní kola, a lidé přijdou!“Plenární zasedání 2: Politika ochrany klimatu – nová brána pro cyklistiku směrem k zelené obnově

Druhé plenární zasedání v rámci prvního dne konference bylo zaměřeno na cyklistiku a klimatickou krizi. Zasedání zahájil svým klíčovým proslovem viceprezident EK Frans Timmermans, který vyjádřil svou podporu cyklistické komunitě a jízdnímu kolu jako „nejlepšímu a nejdostupnějšímu prostředku k dekarbonizaci dopravy.“

S upozorněním na projekt EK, jehož cílem je mít do roku 2030 alespoň 100 klimaticky neutrálních měst, prohlásil, že „klimaticky neutrální město je cyklistické město“. Poté vyjmenoval tři věci, které EU může udělat, aby „cyklistika byla cestou pro evropské země“: a) použít na rozvoj cyklistiky finanční prostředky na program obnovy; b) podporovat aliance mezi evropskými městy a regiony; c) najít politiky a strategie, které posilují rozvoj cyklistiky.

Po proslovu portugalského ministra pro životní prostředí Fernandese, který velebil elektrokola jako nejsilnější prostředky pro transformaci budoucích měst, a videohovoru poslankyně novozélandského parlamentu Genterové nastal čas pro panelovou diskuzi členů ECF o roli cyklistiky – a cyklistických organizací – v zelené transformaci.

„Musíme začít lézt politikům na nervy. Společně jsme silní a je nás mnoho,“ uvedla viceprezidentka ADFC Rebecca Petersová. Jako ozvěna pak znělo doporučení ředitelky organizace Fietsersbond Esther van Garderenové, aby obhájci cyklistiky zaujali více konfrontační styl. První den konference Velo-city 2021 pak shrnul nadějnými, nicméně realistickými slovy ředitel Dánské cyklistické federace Klaus Bondam, který poznamenal, že cyklistická revoluce sice byla zahájena, „ale zatím jsme nezvítězili“.

To nejlepší z doprovodných akcí

Zahradní podium patřilo informační akci Evropského atlasu mobility 2021. Na číslech a faktech o dopravě a mobilitě v evropských státech Atlas ukázal, jak EU snižuje množství emisí z dopravy, zatímco současně propojuje obyvatele měst, vytváří zelená pracovní místa a zaujímá přední místo v dopravních inovacích. Atlas je k dispozici po celou dobu konference, tak si svou kopii určitě vyzvedněte!


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)