Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

EUROPEANMOBILITYWEEK 2021: bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou

16. 10. 2021

V letošním roce si kampaň připomíná zvláštní příležitost k oslavě 20. výročí svého vzniku. Jako uznání tohoto milníku otevírá EUROPEANMOBILITYWEEK virtuální muzeum, které představí historii kampaně, dopad, kterého dosáhla, a její vazby na širší priority Evropské komise v oblasti udržitelnosti, jako je Zelená dohoda EU. Muzeum také vyzdvihuje osobní příběhy o změně chování, které ilustrují, jak EUROPEANMOBILITYWEEK inspiroval obyvatele z celé Evropy k přizpůsobení jejich návyků mobility ve prospěch aktivní mobility, veřejné dopravy a dalších čistých, inteligentních dopravních řešení.

Komisařka EU pro dopravu Adina Văleanová uvedla: "Čistý, inteligentní a odolný dopravní systém je základem našich ekonomik a ústředním bodem života lidí. Proto jsem k 20. výročí evropského parlamentu hrdá na 3000 měst v celé Evropě i mimo ni, která ukazují, jak bezpečné a udržitelné možnosti dopravy pomáhají našim komunitám zůstat v těchto náročných dobách ve spojení."

Odkaz na video ZDE

Iniciativy v celé Evropě

EUROPEANMOBILITYWEEK poskytuje místním samosprávám v celé Evropě (i mimo ni) příležitost vyzvat obyvatele, aby si vyzkoušeli možnosti aktivní mobility a objevili přínos udržitelných forem dopravy.

V letošním roce bude Haag (Nizozemsko) sbírat a opravovat stará a opuštěná jízdní kola nalezená ve městě a daruje je lidem, kteří si nemohou dovolit koupit si vlastní.

Trelleborg (Švédsko) oslaví EUROPEANMOBILITYWEEK pořádáním výstavy o elektrických a vodíkových automobilech a elektrických kolech. 

V Brémách (Německo) město přemění několik parkovacích míst na parky – oblasti, kde se místní obyvatelé mohou sejít, aby sportovali nebo diskutovali o městské mobilitě. Město také zorganizuje filmovou noční jízdu, kde je plátno kina přepravováno po městě nákladním kolem a zastavuje se na různých místech, aby promítalo filmy zdůrazňující letošní téma: " Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou."

Râmnicu Vâlcea (Rumunsko) uspořádá semináře o změně klimatu se studenty ve věku 16-17 let a uspořádá kampaně pro školní děti ve věku 6-10 let, aby je povzbudil k udržitelnější cestě do školy.

Město Alicante (Španělsko) zřídilo po celém městě opravny jízdních kol a zorganizovalo řadu aktivit na podporu bezpečné cyklistiky.

Chcete-li zjistit, co vaše město nebo město dělá pro oslavu EUROPEANMOBILITYWEEK, klikněte zde.

 

Nové retro video zkoumá 20 let EUROPEANMOBILITYWEEK

Cestujte zpět v čase s maskotem naší kampaně a zjistěte, jak se EUROPEANMOBILITYWEEK v průběhu let vyvíjel. Od skromných začátků až po více než 3000 každoročních iniciativ video ukazuje, jak se EUROPEANMOBILITYWEEK stal klíčovou kampaní ke zvyšování povědomí o udržitelné městské mobilitě v Evropě.

Chcete-li video zobrazit, klikněte sem.

 

Evropský rok železnice

Tento rok je dalším zvláštním rokem pro udržitelnou mobilitu, protože se jedná o Evropský rok železnice. S vyzdvihováním důležité úlohy, kterou musí železnice hrát při přispívání k cíli Zelené dohody EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním, v současné době projíždí Evropou speciální vlak s názvem Connecting Europe Express. Vlak zastaví ve většině evropských hlavních měst, aby podpořil výhody železnice pro cestující, nákladní dopravu a životní prostředí. Dnes, 16. září, cestuje ze Sofie do Ruse (Bulharsko). Chcete-li získat další informace a zjistit, zda se Connecting Europe Express zastavuje ve městě ve vašem okolí, klikněte sem.

Poslední šance podělit se o své názory na novou iniciativu městské mobility

S cílem pomoci EU stavět na balíčku opatření v oblasti městské mobility do roku 2013 a splnit jeho cíl v oblasti klimatu do roku 2050 navrhne nová iniciativa pro městskou mobilitu opatření na podporu zemí EU při vývoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, přístupné, inkluzivní, cenově dostupné, inteligentní, odolné a bez emisí. Iniciativa se bude rovněž zabývat znečištěním dopravy a přetížením dopravy a bude reagovat na důsledky COVID-19 na veřejnou dopravu s cílem pomoci s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku a bezemisní dopravu na místní úrovni. Evropská komise vyzývá širokou veřejnost a zúčastněné strany, aby se k této nové iniciativě vyjádřily. Otevřená veřejná konzultace končí 23. září 2021.

Chcete-li získat další informace a sdílet svá zobrazení, klikněte sem.

Přihlášky na ocenění otevřeny

Jakmile se EUROPEANMOBILITYWEEK bude blížit ke konci, budou mít města v Evropě možnost požádat o jednu nebo více ze tří cen Evropské komise za udržitelnou městskou mobilitu. Lhůta pro podání žádosti o cenu EU za městskou bezpečnost silničního provozu, cenu za plánování udržitelné městské mobility a cenu EUROPEANMOBILITYWEEK je 31. října. Online přihláška a kritéria najdete na  www.mobilityweek.eu

 

Zdroj:

Schuyler Cowan

Communications Officer

Email: media@mobilityweek.eu


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)