Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší

04. 10. 2021

Andy Cope (Sustrans Head of Impact and Insight) vysvětluje, jak probíhá naše spolupráce s Centrem pro kvalitní stárnutí. Společně chceme zjistit, jak pomoci lidem ve středním věku (od 50 do 70 let) k využití aktivních způsobů dopravy, a jak si tato věková skupina může udržet, nebo dokonce zvýšit podíl aktivní dopravy ve svém životě.

Aktivní doprava, především jízda na kole a chůze například do práce nebo do obchodu je jedním z nejjednodušších způsobů, jak začlenit fyzickou aktivitu do každodenní rutiny.

Nový výzkum společností Sustrans a CFE Research poskytuje bohatý a rozmanitý vhled do názorů obyvatel Spojeného království ve věku od 50 do 70 let na aktivní dopravu.

Jde o první výzkum tohoto druhu a zatím nejrozsáhlejší zkoumání postojů k aktivní dopravě mezi lidmi ve středním věku.

Dotazováno bylo 50 osob ve věku 50-70 let.

Vybrali jsme širokou škálu lidí, pokud jde o pohlaví, věk, místo bydliště (venkov/město), socioekonomickou situaci a pracovní pozici (včetně seniorů v důchodu).

Aktivní doprava – každodenní cesty na kole nebo pěšky – je efektivním způsobem, jak do našich životů dostat víc pohybu. Vyšší míra fyzické aktivity nám pomůže zůstat zdravější a vést delší a nezávislejší životy.

Převzato ze zprávy The Best Foot Forward:

Klíčové poznatky výzkumu:

1. Lidé ve věku 50 až 70 let nemají všichni stejné schopnosti, možnosti a motivaci

Intervence pro tuto věkovou skupinu, zaměřené na změnu návyků, proto musí být cílené a musí jít do detailů.

Přestože se tato věková skupina potýká s řadou zdravotních problémů, které přinášejí omezení v oblasti mobility, ne všechny znamenají vyloučení aktivní dopravy z života

Poselství o aktivní dopravě, zaměřené na lidi mezi 50 a 70 lety, by proto neměla vylučovat osoby jen proto, že jejich mobilita je omezená.

2. Hlavní charakteristika, která odlišuje osoby ve věku 50 až 70 let, je to, zda pracují, nebo jsou v důchodu

Strategie zaměřené na posílení aktivní dopravy v této věkové skupině by proto měly připravit osoby stále pracující na změny v dopravních návycích, na kterých by možná chtěly ještě zapracovat.

3. Rasa, věk, pohlaví, socioekonomická situace, to vše se protíná a ovlivňuje, jak lidé v této věkové skupině vnímají aktivní dopravu

To jen zdůrazňuje důležitost cílených a detailně propracovaných kampaní.

4. Politici musí využít toho, že se tato věková skupina zajímá o chůzi jako volnočasovou aktivitu, a rozšířit její zájem i na chůzi jako způsob dopravy

Což může vyžadovat lepší pochopení dynamiky mezi chůzí jako volnočasovou aktivitou a způsobem dopravy.

Nikdy není pozdě začít být fyzicky aktivní. Fyzická aktivita, se kterou začnete v 50 či 60 letech, přináší řadu výhod dokonce i lidem, kteří po většinu života byli spíš pasivní.

5. Změny životního stylu a návyky v oblasti aktivní dopravy, které přinesl lockdown, znamenají pro politiky možnost nastoupit do rozjetého vlaku a pokračovat v jízdě

To by se mělo odrazit i v politice a strategiích, jež by měly řešit „změny vynucené pandemií“.

6. Dopravní návyky orientované na automobilovou dopravu se obvykle formují mnohem dřív než ve středním věku

Proto potřebujeme strategie a politiky, které osloví lidi v mladším věku, jen tak lze vytvořit dlouhodobé a celoživotní návyky, zaměřené na aktivní dopravu.

7. I méně intenzivní chůze či jízda na kole jsou přínosné pro lidské zdraví

I když jsou jízda na kole nebo chůze méně intenzivním pohybem, než na jaký byli v mladším věku zvyklí někteří z těch, kdo jsou nyní ve skupině 50-70 let, pořád jsou velmi přínosné pro naše zdraví. Proto by možná stálo za zvážení, zda není vhodné upravit poselství kampaní a apelovat na skupiny, které se musí postupně vzdávat intenzivních pohybových aktivit.

8. Zatím ještě moc nechápeme, jakým přínosem jsou elektrokola a upravená jízdní kola pro zdravý životní styl

Indikátory naznačují, jak obrovský tento potenciál je, a my ho musíme uvést do života.

9. Bezpečná infrastruktura je zcela klíčová k tomu, aby v této věkové skupině jezdilo na kole co nejvíc lidí

Kvalitní, vhodně oddělená a udržovaná cyklistická infrastruktura je tím nejsilnějším aktivátorem cyklistiky u lidí v této věkové skupině (stejně jako ve všech ostatních).

Proto musíme neustále zdokonalovat cyklistickou (a pěší) infrastrukturu.

   

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2021/october/ageing-better-through-active-travel/


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)