Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nejrozsáhlejší hodnocení městské cyklistické dopravy ve Spojeném království

01. 11. 2021

Tim Burns

Senior Policy and Partnerships Advisor at Sustrans

 

V tomto měsíci ve 14 městech, obcích a městských regionech napříč zeměmi Spojeného království spouštíme další soubor zpráv Bike Life. A v následujícím měsíci zahájí své zpravodajství první Bike Life městský region mimo území Spojeného království: metropolitní oblast Dublin.

Součástí programu je v současnosti celkem 17 měst a městských regionů s 13 miliony obyvateli.

Díky tomu se Bike Life stává nejrozsáhlejším hodnocením městské cyklistiky ve Spojeném království.

Cyklistická doprava je součástí řešení pro lepší města a městské části

Objem dat shromážděných v Bike Life je větší než kdykoliv dříve.

I když stále trvá zaměření na cyklistiku, celkový kontext je širší - jde o to, jak udělat ulice a městské části lepší pro každého člověka. A to nejen z hlediska dopravy, ale i zábavy, času zde stráveného, prostě života obecně.

Bike Life rovněž do zkoumaných míst vnáší větší rozmanitost.

Kromě měst se do Bike Life zapojilo i sedm městských regionů, včetně řady menších měst a vesnic v těchto regionech. Přidala se i vůbec první městská část Londýna, Tower Hamlets.

Větší diverzita se odráží i ve výsledcích, které vidíme v každé jednotlivé oblasti.

Mezi zkoumanými lokalitami jsou značné rozdíly, pokud jde o infrastrukturu, její vzhled, míru využití i o to, co by podle místních mohlo zlepšit podmínky v jejich lokalitě.

Jaké jsou tedy nejdůležitější poznatky?

Jízda na kole přináší celou řadu zdravotních, sociálních a ekonomických benefitů.

Jak naznačují naše modely, stávající úroveň cyklistiky ve 12 z našich měst produkuje každoročně 317 milionů cest na kole, které fungují jako prevence před 3 700 případy dlouhodobých zdravotních problémů a 338 případy předčasného úmrtí.

“Celkový ekonomický přínos cyklistiky pro místní ekonomiku a pro jedince je 850 milionů liber.“

 

Celkem 68 % osob však na kole vůbec nejezdí a pouze 6 % použije kolo alespoň pětkrát do týdne.

Jízda na kole jako každodenní způsob dopravy pro všechny obyvatele měst a obcí Spojeného království má v sobě obrovský potenciál.

V Sustrans bychom se rádi podrobněji podívali na tři poznatky, které vzešly z programu Bike Life 2019:

1. Potřeba řešit rozdíly v oblasti zdraví a jakou roli v tom hraje cyklistika.

 

Občanská vybavenost je v celé řadě sociálně znevýhodněných oblastí horší, stejně jako služby veřejné dopravy.

A samozřejmě menší dostupnost vlastního auta znamená horší dosažitelnost běžných služeb. Již existující rozdíly v dostupnosti zdravotní péče tak mohou ještě narůstat.

Podle zjištění Bike Life v současnosti jezdí na kole jen 10 % osob, které spadají do socioekonomických skupin D a E. Lidé z těchto skupin se potýkají buď s nízkými příjmy, nebo přímo s nezaměstnaností.

Až 30 % osob z těchto socioekonomických skupin by ale chtělo začít na kole jezdit. Jejich touha je poměrně velká, podmínkou jsou však investice, a především prioritní zájem o tyto lidi, pro něž by jízda na kole byla maximálně přínosná.

2. Naléhavá, ale mimořádně obtížná potřeba v reakci na klimatickou krizi snížit užívání osobních aut, a jakou roli může hrát cyklistika ve změně dopravního chování a odklonu od fosilních paliv.

 

Podle výpočtů z roku 2017 je doprava zdrojem 27 % všech emisí skleníkových plynů v zemích Spojeného království; většinu z nich produkují osobní motorová vozidla.

Musíme urychleně snížit míru použití osobních aut, pokud tedy chceme zareagovat na klimatickou krizi. Řada měst a obcí si stanovila cíl dosáhnout během 10 až 20 let uhlíkové neutrality.

Současná míra cyklistiky ve městech, která jsou v programu Bike Life, odstraní z našich silnic až 270 000 osobních aut denně. Pouze 6 % lidí však jezdí na kole každý den.

Umíte si představit, jak by tato čísla vypadala, kdybychom dosáhli podílu cyklistiky, jaký má Holandsko nebo Kodaň, tedy 40 % všech cest vykonaných ve městě?

Snižování počtu cest autem je kontroverzní a náročný krok, který vyžaduje férový přístup, a především zajištění dobře dostupných alternativ. To by ovšem znamenalo výrazně změnit dopravní investice v zemích Spojeného království a místo navyšování kapacity infrastruktury pro motorovou dopravu se zaměřit na místní udržitelné způsoby dopravy.

Výše investic do dopravy je sice na rekordní úrovni, jenže peníze jdou z větší části tam, kde se v důsledku bude hladina emisí skleníkových plynů zvyšovat, nikoliv naopak.

3. Trvalá potřeba zajistit, aby jízda na kole skutečně byla možností pro každého, nejen pro ty, kdo na kole jezdí v současnosti.

 

A konečně musíme zajistit, aby cyklistika byla inkluzivní. Ve větších městech jezdí alespoň jednou týdně na kole jen 9 % žen, ale až 21 % mužů. Podobně velké rozdíly vidíme mezi skupinou osob s nějakým zdravotním postižením a bez něj nebo mezi osobami staršími a mladšími 66 let.

Tímto způsobem vznikají nerovnosti v celé společnosti a s největší pravděpodobností budou po mnoho následujících let zdrojem nevědomých předsudků a zaujatosti i v dopravním plánování.

Je to tak, že bílí muži ve středním věku se zaměřují a plánují tak, že nakonec největší prospěch mají oni sami. Je nepravděpodobné, že budou zohledňovat nebo alespoň se zajímat o potřeby jiných lidí, které jsou jak v širším kontextu dopravy, tak v cyklistice značně opomíjeny.

„Nezdá se, že by se tyto rozdíly zmenšovaly, proto politika cyklistické dopravy naléhavě potřebuje rozsáhlou změnu a zaměřit se na všechny společenské skupiny.“

 

Potřebujeme transformaci, která pomůže zvýšit dostupnost cyklistické dopravy pro každého

Sustrans pracuje na všech třech výše uvedených problémech.

Naše organizace vždy usilovala o to, aby všichni lidé mohli chodit pěšky a jezdit na kole, a aby pro ně tyto aktivity byly bezpečné a pohodlné.

Tato myšlenka byla nedávno přijata jako jádro naší strategie a našich plánů, a to jak ve městech a obcích, tak v rámci Národní cyklistické sítě.

Všechny tři úkoly jsou samozřejmě vzájemně provázané.

Je nanejvýš pravděpodobné, že klimatická krize nejvíc ovlivňuje právě znevýhodněné skupiny osob, a osoby privilegované mohou při rozhodování o opatřeních ve společnosti dlouhodobě ignorovat ostatní.

Potřebujeme transformaci, která to bude řešit. A musíme neustále zpochybňovat naši vlastní práci a ověřovat, zda jsme součástí řešení, nikoliv problému.

Před důležitými rozhovory, které proběhnou v rámci COP26 (Konference OSN o klimatických změnách) v Glasgow, Sustrans vyzývá vládu Spojeného království k zásadním změnám v investicích do cyklistické a pěší dopravy, díky kterým bude jízda na kole skutečnou možností pro každého. Lidé pak budou moci méně jezdit autem a redukovat množství emisí v ovzduší.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2020/march/the-uk-s-largest-assessment-of-urban-cycling/?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=11485723_Remail%20%20The%20Network%20April&utm_content=Cycling%20is%20part%20of%20the%20solution%20to%20better%20neighbourhoods&dm_i=6EB,6U6FV,MOUJV,REOJM,1


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)