Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

01. 10. 2021

07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou

Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku?

Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu a přednáškového sálu. Oficiální část programu konference pak začala v úterý večer přivítáním nováčků. ČPA má již 46 členů.


Odborná část programu se v prvních blocích věnovala marketingu městských parkovacích politik. Od pohledu hodnotícího uplynulých třicet let, přes aktuální poznatky až k doporučením pro budoucnost. To, že marketing veřejné sféry je velmi podceněný, dokumentují i čísla o vynakládaných finančních prostředcích do marketingu, které jsou na desetině oproti Evropským standardům. Shodli jsme se na tom, že ačkoli základem parkovací politiky musí vždy být kvalitní technický projekt a řízení ze strany města, je nezbytné definovat i cíle komunikace, využívat odborníky na marketing a připravit si pro to i adekvátní rozpočet. O své zkušenosti s mediální problematikou se pak s námi podělili i někteří zástupci měst a odborníci.

I přehled o pokračující realizaci parkovacích politik v českých městech byl orientován na zkušenosti s komunikací, a to v období COVIDových opatření. Je dobře, že česká města pokračují s rozvojem svých parkovacích politik a dalších projektů v oblasti mobility, a to i v době celkového útlumu a minimální podpory ze strany státních struktur. Velice inspirativní pro mnohá města může být projekt sdílení vozidel napříč městskými organizacemi. Projekt se jmenuje KLIQ, je rozvíjen společností Škoda Auto DigiLab a začíná být běžnou praxí v Děčíně. O cyklodepech a jejich potenciálu nás informovali kolegové z Prahy. V době masivního růstu e-commerce to může být jeden z doplňků citylogistiky - zejména pro centra větších měst.


V závěru středečního jednání jsme zjišťovali, co je nového v oblasti norem a zákonů. Vše začala přednáška o problematice elektromobility a zkušenostech hasičů a vývojářů ze Škoda Auto. Šlo o možná trochu odlišný názor od někdy hysterizujících informací o extrémním nebezpečím spojených se zahořením baterie elektroauta. Pokud totiž převládne strach z elektromobility a promítne se do příslušných vyhlášek, může se stát, že i výstavba nového bytu vyjde i o milion korun dráž. Anebo tím vyženeme elektromobily na periferie měst, jelikož postavit pro ně parkovací místa tam bude levnější a snadnější. V tomto jsme zajedno s Asociaci developerů, jejíž generální sekretář nás také navštívil.

Naopak s Ing. Michalem Radimským jsme virtuálně komunikovali nad tématem změn dalších technických norem, které jsou svázané s problematikou parkování. Zvětšovat rozměry parkovacích stání, protože malý podíl vozového parku potřebuje trošku větší prostor, nám nepřijde jako relevantní požadavek. V případě hromadných garáží se totiž jedná o někdy statisícová navýšení investičních nákladů. Podobně výpočet nároků na počet parkovacích a odstavných stání (tj. „parkovací minima”) podle stávající ČSN 73 6110 je již poněkud archaický. Mnohem modernější se jeví systém uplatněný v Pražských stavebních předpisech, který umožňuje omezovat počty parkovacích stání v nové výstavbě (tj. „parkovací maxima”) a tím i omezovat celkový dojezd vozidel do center měst. Na to, že naše základní předpisy jsou poněkud nedotažené, pak poukázala poslední přednáška k zákonu č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Ale na toto již upozorňujeme od samotného vzniku České parkovací asociace.


Celý blok jsme pak věnovali tomu, jak navrhnout a provozovat zcela automatický systém kontroly úhrad parkovného na místních komunikacích. Zákonné normy neumožňují definovat například celé náměstí jako jedno parkoviště. Nicméně technologické řešení, které je v souladu s právním řádem České republiky, existuje a my v nejbližší době vydáme doporučení pro naše města. Výsledkem by měla být výrazně efektivnější kontrola parkování – levnější, rychlejší, výkonnější. A díky tomu méně kolizí (plynulejší provoz) na nejfrektovanějších místech ve městech.


V samotném závěru jsme se podívali do možná i velice blízké budoucnosti, pro kterou jsme novelizovali naše zásady pro navrhování parkovacích domů. Jedním z typů parkovacích domů jsou i automatické zakladačové systémy – jakési automatické sklady pro auta. V Evropě standardní a spolehlivý prvek, v České republice nekonečný zdroj problémů. V podstatě jsme navázali na vloni diskutovanou kauzu parkovacího domu ve Slaném, přidali k ní další problematický projekt a bylo opět o čem hovořit. Na pomoc jsme si vzali kolegy z firem, které jsou spolehlivé. Chyba číslo 1 – špatný projekt a koncepce. Chyba číslo 2 – neověřený dodavatel. Chyba číslo 3 – špatná fyzická konstrukce zakladače. Výsledkem je často nespokojenost a soudní spory. Proto se na nás klidně obraťte a rádi Vám poradíme, jak se chyb vyvarovat.

Středeční večer byl jako již každoročně na konferenci věnován vyhlašování vítězů soutěže Parkoviště roku. V letošním ročníku proběhlo pouze hlasování odborné poroty, jejímž předsedou byl Milan Taška – místopředseda Rady Slovenské parkovací asociace.

Výsledky jsou následující:
V kategorii Parkoviště a garáže se vítězem stal projekt Propojení veřejných a abonentních parkingů BB Centrum jih – porotu zaujal jak rozsah celého projektu (2235 parkovacích stání), tak i výsledky implementace nejpokročilejších technologií (zcela bezlístková technologie a mobilní platby) od různých dodavatelů: plynulá průjezdnost, navýšení kapacity parkingu, téměř 100% eliminace neoprávněně parkujících vozidel, možnost průjezdu vozidel mezi budovami, přesná evidence a reporting, zamezení hotovosti u obsluhy a dále úspora spotřebního materiálu. Projekt nabízí i kapacitu pro okolní rezidentní zástavbu, ačkoli tato je zatím rezidenty opomíjená.

V kategorii Městská parkovací politika odborná porota vybrala projekt Harrachov – systém řešení parkování v turistickém středisku – porota vyzdvihla skloubení několika služeb a technologií s cílem ochránit místní obyvatele před nepřiměřeným automobilovým turismem a současně nabídnout turistům snadno dostupné a komfortní parkování, díky celoměstskémunavigačnímu systému a propojení s internetovými a mobilními aplikacemi s informacemi o aktuální obsazenosti parkovišť jsou turisté navedeni co nejblíže turistickým cílům.


V kategorii Inovace uspělo řešení MPLA Offstreet a Supervision – řešení pro provozovatele parkovišť bez závorových systémů, parkovací systém využívá lidské obsluhy a chytré aplikace v mobilním telefonu ke kompletní evidenci parkovacích relací a plateb pomocí nejmodernějších technologií na rozpoznávání RZ a umělé inteligence

8. konference ČPA je úspěšně za námi. Podle mínění zúčastněných byla úspěšná, podnětná a v celkově přátelské atmosféře. Už se těšíme na 9. konferenci, kterou bychom chtěli vrátit do jarního termínu, a to od 26. do 28. dubna 2022.

Seznam partnerů konference:
Generální partner: EasyPark
Hlavní partneři: Hlavní město Praha, Škoda Auto DigiLab, HIKVISION Czech, PosAM, Flowbird
Ostatní partneři: Gravis Industry, DESIGNA Parking & Access, Green Center, M.O.Z. Consult


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)