Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Summit o změně klimatu COP26. Díl 3 - Zásadní okamžik v boji proti klimatické změně

08. 12. 2021

COP 26 je konference OSN pro rok 2021 o klimatické změně 

Již téměř třicet let spojuje OSN téměř všechny státy světa v rámci celosvětového klimatického summitu COP, což je zkratka pro Konferenci stran (Conference of the Parties). Během této doby se klimatická změna dostala z pozice okrajového problému celosvětovou prioritou.

Letošní summit byl již dvacátý šestý, proto se konal pod názvem COP26. Předsedajícím státem bylo Spojené království a místem konání Glasgow.

Spojené království spolu s ostatními národy v rámci příprav na COP26 usiluje o dosažení dohody o tom, jak zvládnout klimatickou změnu. Na dvanáct dní plných rozhovorů a jednání do Skotska přijedou světoví lídři společně s desítkami tisíc vyjednavačů, zástupců vlád, firem i veřejnosti.

Jedná se o obrovský úkol, nikoliv jen o jeden z dalších mezinárodních summitů – podle řady odborníků vyniká COP26 jedinečnou naléhavostí.

Abychom pochopili, proč tomu tak je, musíme se ohlédnout na předchozí konference COP.

Důležitost Pařížské dohody

COP21 se konal v roce 2015 v Paříži.

Vůbec poprvé došlo k něčemu tak zásadnímu, že se všechny státy shodly na společné spolupráci s cílem omezit globální oteplování na méně než dva stupně, ideálně o 1,5 stupně, dále naučit se adaptovat na dopady měnícího se klimatu a uvolnit víc finančních prostředků na dosažení těchto cílů.

Tak se zrodila Pařížská dohoda. Závazek 1,5 stupně je velmi důležitý, protože každá desetina stupně navíc znamená mnohem větší ztráty na životech i na zdrojích obživy.

 V rámci Pařížské dohody se státy zavázaly k vytvoření národních plánů, které stanoví, o kolik daný stát sníží množství emisí – jde o tzv. Vnitrostátně stanovené příspěvky (angl. zkr. NDCs).

Rovněž se shodly na tom, že tyto plány budou každých pět let aktualizovat tak, aby odrážely jejich nejvyšší možné ambice v daném okamžiku.

Glasgow je pro státy příležitostí aktualizovat jejich plány

Před letošním summitem v Glasgow, který se kvůli pandemii zpozdil o jeden rok, nastala doba k aktualizaci vnitrostátních plánů na snižování emisí.

To ale není vše. Závazky, které vzešly z Pařížské konference, nám nepomohly se přiblížit k tomu, abychom globální oteplování omezili na 1,5 stupně, a čas, který k tomu máme, se pomalu krátí.

Dekáda do roku 2030 bude rozhodující.

Jakkoliv tedy byla Pařížská konference významná, pokud chceme uchovat naději, že udržíme oteplování na maximálně 1,5 stupni, musíme jít mnohem dál než bylo rozhodnuto na tomto historickém summitu. Konference COP26 musí být rozhodná.

COY16

COY16 je 16. mládežnická konference OSN o změně klimatu.

Spoluorganizátorem je YOUNGO, oficiální mládežnická voličská základna při Rámcové úmluvě OSN o změnách klimatu (UNFCCC). Jde o jednu z největších celosvětových konferencí mládeže, zaměřených na otázky klimatu, kterou vedou výhradně mladí lidé.

Konference se koná 28. až 31. října 2021, tedy několik dní před každoroční konferencí OSN o klimatické změně, známé jako Konference stran (COP), a to ve stejné hostitelské zemi jako COP.

COY slouží jako prostor pro budování kapacit a politické vzdělávání s cílem připravit mladé lidi na jejich zapojení do COP a jejich život coby místních i mezinárodních obhájců klimatických záležitostí.

Konferenci spoluorganizuje 7 pracovních skupin a koordinátorů ve 152 státech. Jejich hlavním cílem je sjednotit místní „prohlášení mládeže“ a pozvednout hlas mladých lidí z celého světa v rozhodovacím procesu OSN.

Vrcholem konference COY16 bylo Prohlášení celosvětové mládeže, které reprezentuje názory více než 40 tisíc mladých lidí z různých koutů světa.

Prohlášení bylo profilováno na konferenci COP26 v rámci Dne posílení postavení mládeže a veřejnosti.

Informace o COP26

Mezinárodní klimatické summity jsou složité a komplexní akce.

Tým pro COP26 ve Spojeném království chtěl maximálně usnadnit a umožnit pochopení toho, co je to COP26 a o co se společný tým snažil

Zde je několik zdrojů informací, které mohou pro začátek pomoci:

https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)