Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Summit o změně klimatu COP26. Díl 2 - Klimatická změna je největší hrozba, které dnes my všichni čelíme.

07. 12. 2021

Celý svět dnes čelí intenzivním bouřím, záplavám a požárům. Znečištěné ovzduší negativně ovlivňuje zdraví desítek milionů lidí a nepředvídatelné počasí způsobuje nevýslovné škody na našich domovech i zdrojích obživy.

Dopady klimatické změny jsou ničivé, pokrok za účelem boje s klimatickou změnu však přináší čistší vzduch, nová pracovní místa, obnovu přírody i ekonomický růst.

Navzdory těmto příležitostem však nepostupujeme dost rychle. Všechny státy musí urychleně spojit své síly, máme-li tuto krizi zvládnout.

Dohodly se rovněž na tom, že musí zintenzivnit snahu, jak se přizpůsobit dopadům klimatické změny, a v neposlední řadě sladit finanční toky s úsilím o snižování emisí skleníkových plynů a s rozvojem, který bude vůči klimatické změně odolnější.

Dokončením a implementací Pařížské dohody zde v Glasgow můžeme ukázat, že svět je schopen na řešení tohoto zásadního problému spolupracovat.

A když se sjednotíme na tom, že zotavení po koronaviru musí jít ekologickou cestou, která přináší udržitelná pracovní místa a řešení naléhavých a vzájemně spolu souvisejících problémů veřejného zdraví, klimatické změny a ztráty biodiverzity, můžeme ochránit životní prostředí pro budoucí generace.

https://ukcop26.org/uk-presidency/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)