Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Metodika - Komunikační plán

12. 12. 2021

VŠE v Praze, FD ČVUT v Praze, DFJP, Univerzita Pardubice a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. společně připravily participační metodiku Komunikační plán, která byla zpracována jako příloha metodiky pro přípravu Plánu udržitelné městské mobility 2.0 (Sustainable Urban Mobility Plan 2.0). Metodika vznikla jako výsledek projektu MOBILMAN – Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility díky podpoře Technologické agentury TACR (číslo projektu: TL02000400). Projekt byl realizován v letech 2019 - 2020. Komunikace je ale tak vážně téma, že tým zpracovatelů k dopracování metodiky dodatečně svolal s městy a MD pracovní setkání, které proběhlo ve dnch 2. - 3. 9. 2021. Na základě podnětů z této schůzky pak byla metodika upřesněna.

Metodiku je možné si stáhnout v příloze.

Autoři metodiky současně přiznávají, že klíčem k úspěchu komunikace není pochopit teorii, ale je potřeba najít zástupce Rady města, politika ambasadora, který se stane hlavním moderátorem diskuse ve vztahu k tématům udržitelné městské mobility. V ideálním případě by se mělo jednat o primátora, či starostu města, který je důvěryhodnou osobou. Prostě vše je o nastavení důvěry mezi zástupci města a veřejnosti. Pokud tato důvěra neexistuje, nebude ani fungovat jakákoliv metodika.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Metodika - Komunikační plán

Priloha_Komunikacni_plan_Metodiky_Final.pdf (4.2 MB)